Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Ako začať používať Obchodnú agendu

Na evidenciu vykonanej práce  musíte v Obchodnej agende vytvoriť Zákazku, založiť účtovnú objednávku s fakturačnými položkami. Na porozumenie fungovania tejto štruktúry si prečítajte článok Zákazky, účtov.objednávky, fakturač.položky. Po jej vytvorení bude zaraďovanie prác (plnení) v požiadavkách jednoduché, bude spočívať vo výbere fakturačnej položky pri zápise plnenia do systému.  Na nasledujúcom obrázku je zachytený základný princíp fungovania s Obchodnou agendou.

Základné vzťahy Obchodnej Agendy v Customer Desk

Obrázok: Základné vzťahy Obchodnej Agendy v Customer Desk

 

Na nasledujúcom obrázku je zachytené ako jednoduché je zvoliť položku z Obchodnej agendy (fakturačnú položku) v zápise Plnenia :

Zaradenie plnenia do Obchodnej agendy prostredníctvom výberu Fakturačnej položky

Obrázok: Zaradenie plnenia do Obchodnej agendy prostredníctvom výberu Fakturačnej položky

 

Obchodná agenda je prispôsobená pre rôzne druhy evidencií odpracovaného času v závislosti od druhu poskytovaného servisu zákazníkom a vykonávaných prác v spoločnosti. 

Obchodnú agendu efektívne využijete ak poskytujete niektorý z nasledovných typov servisov :

1. Poskytujete nezmluvný (Ad hoc servis) - práce sú účtované v  hodinovej sadzbe, alebo vo fixne dohodnutej cene. Príklad nastavenia v Obchodnej agende nájdete v Fakturácia prác bez paušálu (Ad hoc servis)

2. Poskytujete zmluvný servis za fixný poplatok - neúčtujete žiadne práce navyše nad pravidelný poplatok. Príklad nastavenia pre tento typ fakturácie nájdete v Fakturácia všetkých prác v rámci paušálu

3. Poskytujete časť zmluvných prác za fixný poplatok a ostatné práce účtujete navyše v hodinovej sadzbách alebo vo fixných poplatkoch. Príklad nastavenia pre tento typ fakturácie nájdete v Fakturácia pevného paušálu a prác nad paušál

4. Poskytujete zmluvný servis s predplatenými hodinami (s prenosom, bez prenosu nevyčerpaných predplatených hodín, so zúčtovaním prečerpaných hodín). Tento typ paušálu je tiež možné kombinovať s účtovaním ostatných prác v hodinovej sadzbe alebo vo fixných poplatkoch. Príklad nájdete v Paušály s predplatenými hodinami.

5. Poskytujete servis zákazníkom, kedy faktúrujete iný čas ako bol reálne odpracovaný a potrebujete všetok reálne odpracovaný čas zaznamenávať. Dva možné spôsoby takejto evidencii nájdete v Zápisy (nefakturovaných) interných prác

Obrázky: 
Základné vzťahy Obchodnej Agendy v Customer DeskZaradenie plnenia do Obchodnej agendy prostredníctvom výberu Fakturačnej položky