Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Ostatné využitie Obchodnej agendy

Okrem evidencii plnení pre rôzny typy fakturácie ponúka obchodná agenda aj ďalšie možnosti ako je napríklad evidencia mimopracovného času zamestnancov alebo evidencia dopravy k plneniam. Jednotlivé časti sú detailnejšie popísané v podmenu.

Evidencia odprac.času zamestnancov

Evidencia jázd (času, km) zo zápisov plnení