Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Zakrývanie plnení pred zákazníkom

V prípadoch kedy nechcete, aby zákazník mohol videť a pristupovať k niektorým plneniam, môžete ich zaradiť do skrytej fakturačnej položky v Obchodnej agende. Zákazník ich nenájde ani v účtovaní, ani sa mu nezobrazujú po vstupe do CDESKu pod svojím kontom.

Pri zápise nového plnenia sa vám skryté fakturačné položky ponúknu na výber, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. V prípade zápisu plnenia do skytej fakturačnej položky budú tieto plnenia skryté v celom CDESKu (požiadavky, reporty, atď.).

Výber skrytej fakturačnej položky pri zápise plnenia.

Obrázok: Výber skrytej fakturačnej položky pri zápise plnenia.

V požiadavke, v záložke Plnenia požiadavky sú zobrazené šedým písmom a na konci výpisu plnení vidíte súčet celkového počtu hodín, spolu s informáciou o zaradených do skrytých plnení.

Skryté plnenia vypísané v rámci požiadavky, súčet celkového počtu hodín a z toho skrytých plnení.

Obrázok: Skryté plnenia vypísané v rámci požiadavky, súčet celkového počtu hodín a z toho skrytých plnení.

Nastavenie fakturačnej položky pre zápis skrytých plnení sa realizuje v Obchodnej agende, ako je ilustrované na nasledujúcom obrázku.

Nastavenie skrytej fakturačnej položky v Obchodnej agende.

Obrázok: Nastavenie skrytej fakturačnej položky v Obchodnej agende.

V Zozname plnení v CDESKu je tiež informácia o celkovom počte odrobených hodín a z toho počet skrytých pre zákazníkom.

Zoznam plnení a informácia o celkovom počte hodín, z toho skrytých pred zákazníkom.

Obrázok: Zoznam plnení a informácia o celkovom počte hodín, z toho skrytých pred zákazníkom.

V Obchodnej agende, v štruktúre pre fakturáciu nájdete taktiež informáciu o čase v skrytých plneniach, ktoré zákazníkovi nebudú fakturované. Príklad je uvedený na ďalšom obrázku.

Prehľad fakturačných položiek v Obchodnej agende a vyznačenie skrytých.

Obrázok: Prehľad fakturačných položiek v Obchodnej agende a vyznačenie skrytých.