Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Ponuky a oznamy v úvodnom prehľade

V úvodnom prehľade sa vám budú zobrazovať príspevky a ponuky určené pre vás. Tieto príspevky na nástenku môže pridávať buď operátor, alebo môžu vzniknúť pri spracovaní správ k spracovaniu.

Nástenka s príspevkami pre vás

Obrázok: Nástenka s príspevkami pre vás

Jednotlivé stĺpce Nástenky s príspevkami znamenajú:

Čítanosť: informácia o tom, koľkým kolegom bolo oznámenia alebo ponuka zobrazená na ich nástenke a koľko z nich túto informáciu aj prečítalo.

Typ/Kategória: typ je buď Oznámenia alebo Kategória. Kategória je bližšia kategorizácia k typu oznámenia, môže znázorňovať aj prioritu s akou treba k oznámeniu pristupovať.

Predmet: popis oznámenia

Poznámka: zobrazuje poznámku, ktorá bola zadaná pri spracovaní správy

Prílohy: počet príloh, ktoré sú v prílohe príspevku

Zadávateľ: meno osoby, ktorá príspevok zadala

Zadané: dátum zadania

Zákazník: od ktorého oznámenie prišlo

Staršie príspevky, ktoré sa už na nástenke nezobrazujú si môžete zobraziť kliknutím na tlačidlo Všetky v pravom hornom rohu nástenky.

 

Práca s príspevkami na nástenke

Na nástenku môže oznámenia pridávať každý jeden operátor kliknutím na tlačidlo Nový príspevok. Stačí vyplniť potrebné údaje, máte tu možnosť vybrať príjemcov príspevku a operátor, ktorý príspevok vytvoril má možnosť aj jeho editácie.

Pridanie nového príspevku alebo ponuky na nástenku z úvodného prehľadu operátora

Obrázok: Pridanie nového príspevku alebo ponuky na nástenku z úvodného prehľadu operátora

Detail nového príspevku

Obrázok: Detail nového príspevku

Po otvorení príspevku z nástenky v úvodnom prehľade sa vám zobrazí detail príspevku. Nachádza sa tu Poznámka, Autor, Email, Typ, Kategória, Zákazník. V prípade, že ste príspevok prečítali a nechcete, aby sa vám naďalej zobrazoval v Úvodnom prehľade, kliknite na tlačidlo Nezobrazovať v úvodnom prehľade v detaile konkrétneho príspevku, príspevok si aj naďalej budete môcť prezrieť otvorením zoznamu všetkých príspevkov.