Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Prepojenie s plneniami v C-Desku

Vytvorenie záznamu v Znalostnej báze z plnenia

Integrácia Znalostnej bázy v Plneniach

Vytvorenie záznamu v Znalostnej báze z plnenia

Plnenia sa pridávajú v časti Customer Desk -> Administratíva -> Požiadavky

Po uložení plnenia sa pod jeho detailom zobrazia 3 aktívne linky, za pomoci ktorých je možné :  vytvoriť nový Poznatok v Znalostnej báze, vytvoriť nové Riešenie v Znalostnej báze, priradiť plnenie k existujúcemu Poznatku v Znalostnej báze  ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Vytvorenie záznamu do Znalostnej bázy podľa plnenia

Obrázok: Vytvorenie záznamu do Znalostnej bázy podľa plnenia

Na výber máte z nasledujúcich možností:

  • Vytvoriť nový Poznatok v Znalostnej báze - používa sa na vytvorenie úplne nového Poznatku v Znalostnej báze. Kliknutím na túto voľbu sa priamo sprístupní formulár pre vytvorenie takéhoto záznamu. Do položky text Riešenia sa automaticky vložia z plnenia – text plnenia a interná poznámka
  • Vytvoriť nové Riešenie - používa sa pre vytvorenie Riešenia k existujúcemu Poznatku. Postup pridania je viac krokový. V prvom rade je potrebné vyhľadať požadovaný Poznatok. Kliknutím na túto druhú voľbu sa preto najskôr sprístupní stránka pre hľadanie a prezeranie záznamov.Po vyhľadaní požadovaného Poznatku sa pokračuje tradičnou voľbou pre vytvorenie ďalšieho riešenia, kliknutím na + Pridať nové Riešenie. Tak ako v predošlom prípade, aj tu sa do položky text Riešenia automaticky vložia z plnenia - text plnenia a interná poznámka.
  • Priradenie plnenia k existujúcemu Poznatku - Ak má Poznatok súvis s konkrétnym plnením, je možné takéto plnenie priradiť k záznamu Poznatku. Táto funkcionalita je dostupná nielen zo stránky editácie Poznatku , ale je dostupná aj zo stránky Požiadavka / Plnenie požiadavky.

Integrácia Znalostnej bázy v Plneniach

Každé konto, ktoré má prístup do Znalostnej bázy, má aj prehľady plnení rozšírené o stĺpec Znalostná báza. Zoznam plnení sa nachádza v časti Customer Desk -> Administratíva -> Zoznam plnení tak isto si môžete plnenia prezerať aj po rozkliknutí konkrétnej požiadavky v časti Customer Desk -> Administratíva -> Požiadavky -> záložka Plnenia požiadavky. Číslo v stĺpci reprezentuje počet záznamov Poznatkov, ktoré majú priradené príslušné plnenie. Kliknutím na toto číslo sa otvorí prehľad priamo v stránke Požiadavka / Plnenie požiadavky.ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku. Tento detail prepojenia do Znalostnej bázy sa zobrazuje pod každým riadkom plnenia. Jeho zobrazenie – ukrytie je aj tu ovládané kliknutím na číslo v stĺpci Znalostná báza.

Integrácia Znalostnej bázy v Plneniach

Obrázok: Integrácia Znalostnej bázy v Plneniach

Záznam plnenia prepojený na Znalostnú bázu

Obrázok: Záznam plnenia prepojený na Znalostnú bázu

 

Obrázky: 
Vytvorenie záznamu do Znalostnej bázy podľa plneniaIntegrácia Znalostnej bázy v PlneniachZáznam plnenia prepojený na Znalostnú bázu