Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Riadenie prístupov

Nastavenie oprávnení pre operátorov

Nastavenie oprávnení pre zákaznícke kontá

Pridanie mimoriadnych prístupov

Prístup do Znalostnej bázy podlieha nastavenému prístupovému režimu konta.

Celkovo existujú 4 úrovne prístupov:

  1. Bez prístupu
  2. Čítanie vlastných a sprístupnených + vytváranie vlastných záznamov - v tomto režime sú k dispozícii na čítanie iba vlastné a zvlášť sprístupnené záznamy
  3. Čítanie všetkých + vytváranie vlastných záznamov - v tomto režime je možné čítať všetky dostupné záznamy
  4. Plný prístup - bez obmedzenia, automaticky ho majú všetci správcovia

Vytvárať vlastné záznamy znamená nielen vytvárať svoje nové Poznatky, ale je to aj možnosť pridávať Riešenia a komentáre ku všetkým záznamom, ktoré sú sprístupnené na čítanie.

Nastavenie oprávnení pre operátorov

Nastavenia oprávnení operátorom vykonáva správca v dnastavení konta operátora v časti: Admin zóna -> Používatelia -> Operátori -> konkrétny operátor -> Všeobecné údaje -> Typ operátora a nastavenia hlavných prístupov -> Prístup k Znalostnej báze.

Východzie oprávnenie pre:

- helpdesk obyčajný, technik obyčajný: Čítanie vlastných a sprístupnených + vytváranie vlastných záznamov

- technik regulárny, helpdesk špecialista, helpdesk nadriadený: Čítanie všetkých + vytváranie vlastných záznamov

Nastavenie oprávnení pre operátorov

Obrázok: Nastavenie oprávnení pre operátorov

Nastavenie oprávnení pre zákaznícke kontá

Nastavenie oprávnení pre zákaznícke kontá vykonáva správca alebo oprávnený operátor v nastavení zákazníckeho konta v časti: Admin zóna -> Používatelia -> Zákaznícke kontá -> konkrétne zákaznícke konto -> Všeobecné údaje -> Nastavenie hlavných prístupov -> Prístup k Znalostnej báze.

Východzie oprávnenie pre všetky zákaznícke kontá: Bez prístupu

Nastavenie oprávnení pre zákaznícke kontá

Obrázok: Nastavenie oprávnení pre zákaznícke kontá

Pridanie mimoriadnych prístupov

Záznam Poznatku v Znalostnej báze je po prvotnom uložení rozšírený o ďalšie položky a prepojenia.
Jednou z týchto položiek je záložka : 

Sprístupnené pre konto – každý Poznatok je možné zvlášť sprístupniť na čítanie inému operátorovi, alebo zákazníckemu kontu. Priradiť sa dajú kontá, ktoré majú nastavené prístupové oprávnenie minimálne úrovne 2. (Čítanie vlastných a sprístupnených + vytváranie vlastných záznamov)

Zvlášť sprístupnené pre konto

Obrázok: Zvlášť sprístupnené pre konto

Obrázky: 
Nastavenie oprávnení pre operátorovNastavenie oprávnení pre zákaznícke kontáZvlášť sprístupnené pre konto