CM Knowledge Base

Komponent CM Knowledge Base je riešením pre manažment vašich znalostí a postupov:

Typické vlastnosti

Záznamy v hierarchii  : Poznatok - Riešenia - Komentáre k Riešeniam

Prepojenie C-Desk plnení s Poznatkami zo Znalostnej bázy

Priradenie poznatkov k zákazníkom

Kľúčové slová k zatriedeniu a vyhľadaniu

Full textové online vyhľadávanie v celej databáze

Vyhľadávanie podľa poslednej zmeny, autora, priradeného zákazníka

Možnosť zdieľať vybrané  poznatky s riešeniami pre vašich zákazníkov

Riadenie prístupu k záznamom pre operátorov a zákaznícke kontá

HTML editor s podporou vkladania obrázkov aj cez funkciu Kopírovať+Vložiť (v Mozilla Firefox)

 

Pre viac informácii čítajte v časti Ako funguje CM - Znalostná Báza.

Obrázky: 
Seznam poznatků a řešení v Znalostní báziPříklad zapsaného řešení k poznatku v Znalostní báziEditace řešení k poznatkuUkázka rozšířeného vyhledávání v Znalostní báziPropojení plnění požadavku se Znalostní bází