Download

C-MSetup3.1.776.4-cmportal.eu.exe

Inštalačný súbor pre manuálnu inštaláciu Windows C-Monitor pre server cmportal.eu

Postup manuálnej inštalácie   Bezzásahová inštalácia 

formát: EXE, veľkosť: 34MB

 

C-MSetup3.1.776.4-cdeskportal.eu.exe

Inštalačný súbor pre manuálnu inštaláciu Windows C-Monitor pre server cdeskportal.eu

Postup manuálnej inštalácie   Bezzásahová inštalácia 

formát: EXE, veľkosť: 34MB

 

C-MSetup3.1.776.4.exe   -   bez určenia servera

Inštalačný súbor pre manuálnu inštaláciu Windows C-Monitor bez určenia servera

Postup je totožný s predchádzajúcou inštaláciou, na začiatku inštalácie zadávate adresu vášho CM Servera.

formát: EXE, veľkosť: 34MB

 

C-MSetup3.1.776.4_IU.msi   -  bez určenia servera pre bezzásahovú inštaláciu

Inštalačný súbor pre bezzáshovú inštaláciu Windows C-Monitor bez určenia servera

Postup bezzásahovej inštalácie v doménovom prostredí

formát: EXE, veľkosť: 34MB

 

C-MSetupConfigurator.exe  -  konfigurátor určený pre bezzásahovú inštaláciu

Inštalačný súbor pre CM Setup Configurator kt. je určený pre bezzáshovú inštaláciu Windows C-Monitor klienta

Použitie konfigurátora v článku o bezzásahovej inštalácií

formát: EXE, veľkosť: 34MB

 

CMonitor3.1.776.4_update_from_any_version(windows).rar

Aktualizačný balíček Windows C-Monitor na hromadnú aktualizáciu cez web portál

Postup aktualizácie

formát: RAR, veľkosť: 36MB

 

C-vmwBackup2.9.145.0

Aktualizačný balíček Windows modulu C-vmwBackup zálohovania vmware ESXi verzii 4.1 až 6.0 pre inštaláciu/update cez CM portál

Postup inštalácie/aktualizácie

formát: RAR, veľkosť: 10,3MB

 

C-vmwBackupG2 3.1.179.0

Aktualizačný balíček Windows modulu C-vmwBackup zálohovania vmware ESXi verzii 6.0 a vyššie pre inštaláciu/update cez CM Portál

C-vmwBackupG2 verzia 3.1.179.0 nahrada za 3.0.157.0

Postup inštalácie/aktualizácie

formát: RAR, veľkosť: 10,3MB

 

C-SFTPserver 3.0.21.0

Aktualizačný balíček Windows modulu C-SFTPservera 

Postup inštalácie/aktualizácie

formát: RAR, veľkosť: 10,3MB

 

Log4j issue fixed

CMonitor-Linux-installer-and-update-3.1.5020.17.sh

Inštalačný a aktualizačný súbor pre OS Linux C-Monitor  (s knižnicou Log4j v2.17).

Vhodná aj pre pFSense. Postup inštalácie  Postup aktualizácie

formát: SH, veľkosť: 0.5MB

 

CMonitor-macOSX-GUI-Installer-3.1.7020.17.pkg  

Inštalačný súbor pre manuálnu inštaláciu macOS C-Monitor 

Pre CM-EasyDesktop nastavte procesu CMonitor GUI povolenie Screen Recording.

Pre sprístupnenie vzdialeného prístupu cez Teamviewer, najprv spustiite Teamviewer Quick support pod rovnakým používateľom samostatne a povoľte ho  

Postup inštalácie   

formát: PKG, veľkosť: 0.6MB

 

Log4j issue fixed

CMonitor-macOSX-console-installer-and-update-3.1.7020.17.sh

Inštalačný a aktualizačný balíček macOS C-Monitor (s knižnicou Log4j v2.17).

Inštalácia v konzole (terminále Macu) je zhodná s Linux klientom.

Príkaz pre  inštaláciu je: sudo sh CMonitor-macOSX-console-installer-and-update-3.1.7020.17.sh

Pre CM-EasyDesktop nastavte procesu CMonitor GUI povolenie Screen Recording.

Pre sprístupnenie vzdialeného prístupu cez Teamviewer, najprv spustiite Teamviewer Quick support pod rovnakým používateľom samostatne a povoľte ho

Postup aktualizácie

formát: SH, veľkosť: 0.6MB