Komponenty

Prehľad funkcií jednotlivých komponentov CM

komponenty.jpg

CM Monitoring - monitoring IT zdrojov a prostredia aj v reálnom čase aj v intervaloch podľa potreby

CM Connection Guard - server down detekcia

CM Backup - zálohovanie súborov, image diskov pre MS Windows, VMware, Linux, MS Hyper-V

CM Computer Diagnostic - pomoc pri určení HW a systémového zlyhania počítačov

CM Remote Operations - vzdialene pristupujete k počítačom, ovládate a vykonávate rôzne funkcie

CM Maintanance Tasks - pravidelná údržba, špecifické úlohy k udržiavaniu prostredia

CM Audit SW - prehľad v licenciách softvéru

CM Inventory HW - databáza hardvéru včítane pracovníkov a iných objektov k evidencii

CM NTFS Permissions - prístupové práva v NTFS diskoch a zdieľaniach pod kontrolou

CM Reports - reporty z CM na každom kroku

CM IT Provider customizer - nadizajnujte si prostredie CM s vašimi logami, pristupujte k CM portálu z vašej domény (vlastnej internetovej adresy)

CM External connector - prepojte CM s vašim riešením - portálom alebo web riešením

C-Monitor Remote Installation - vzdialená inštalácia C-Monitor klienta vo veľkých sieťach