Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Inštalácia

Aktuálnu verziu pre Inštaláciu a Aktualizáciu MAC OS X C-Monitor klienta nájdete vždy v časti download.

Inštalácia sa vykonáva pomocou štandardného .PKG balíka. V Mac OS X je často používaný aj spôsob distribúcie programu priamo vo forme aplikačného balíku, ktorý sa nakopíruje na zvolené miesto, obvykle do /Applications. Takéto riešenie nebolo použité, pretože C – Monitor klient je systémová aplikácia a potrebuje sa zaregistrovať ako služba a nepretržite bežať na pozadí, na čo potrebuje nakopírovať súbory do systémových adresárov.

Inštalácia sa spúšťa dvojklikom na súbor balíka, ktorý je znázornený na nasledujúcom obrázku a pozostáva z niekoľkých krokov.

Stiahnutý inštalačný balíček

Obrázok: Stiahnutý inštalačný balíček

Ako prvé je v priebehu inštalácie je potrebné zadať prihlasovacie údaje užívateľa s administrátorskými právami.

Prvé okno po spustenej inštalácii

Obrázok: Prvé okno po spustenej inštalácii

Mac OS X od verzie 10.7 a vyššie neobsahuje štandardne predinštalovanú Javu. Po inštalácii C – Monitor klienta sa hneď automaticky tento inštalátor Javy spustí. Ak by sa z nejakého dôvodu nepustil, treba užívateľa odhlásiť a znovu prihlásiť.

Po zdetekovaní chýbajúcej Javy sa zobrazí výzva na jej inštaláciu

Obrázok: Po zdetekovaní chýbajúcej Javy sa zobrazí výzva na jej inštaláciu

Ak na danom počítači ešte neexistuje platná licencia pre C - Monitor, tak po dokončení inštalácie sa automaticky spúšťa proces registrácie .

Registrácia prebieha v troch krokoch.

Po úvodnej obrazovke, treba zadať prihlasovacie údaje na CM server, kde sa bude inštalácia C-Monitora registrovať.

Výzva C-Monitora na registráciu klienta na serveri

Obrázok: Výzva C-Monitora na registráciu klienta na serveri

Prihlásenie na CM portál

Obrázok: Prihlásenie na CM portál

V druhom kroku sa určí zákazník a označenie počítača (CM-ID) .

Registrácia C-Monitora pod konkrétnym zákazníkom

Obrázok: Registrácia C-Monitora pod konkrétnym zákazníkom

V treťom kroku sa vyplnia dodatočné registračné položky ako meno používateľa, email, tel. kontakt a pod.

Doplňujúce položky pre registráciu PC

Obrázok: Doplňujúce položky pre registráciu PC

Po dokončení registrácie je dobré overiť funkčnosť komunikácie C-Monitor klienta a CM servera.

Overiť funkčnú komunikáciu sa dá buď nahliadnutím do logu C - Monitora  alebo overením na CM portáli.

1.Overenie funkčnej komunikácie C-Monitor klienta  nahliadnutím do logov.

Súbory logov sú uložené v adresári /var/log/cmonitor. Na prezeranie logov je možné použiť aplikáciu Console, kde sa dajú logy CMonitora sledovať

Zobrazenie Logov C-Monitora

Obrázok: Zobrazenie Logov C-Monitora

Pri úspešnej komunikácii sa v logu objavujú hlášky napr.:

22.11.2010/17:29:56 INFO HttpThread: req:1/Ok

22.11.2010/17:30:02 INFO HttpThread: req:2/Ok

22.11.2010/17:30:07 INFO HttpThread: req:3/Ok

2. Overenie funkčnej komunikácie C-Monitor klienta  na CM portáli.

Vyhľadáte  novo zaregistrovaný počítač na CM portáliv časti Admin zóna – Počítače – pomocou horného filtra si vyhľadáte novozaregistrovaný PC napr. zadaním CM-ID, ktoré sa vám vygenerovalo pri registrácii C-Monitora . Pre bežiaci počítač sa indikátor online spojenia zobrazí modrou farbou.

Zobrazenie online spojenia na CM portáli

Obrázok: Zobrazenie online spojenia na CM portáli

Inštalačný balíček ako aj balíček pre upgrade si môžete stiahnuť v časti Download.

Obrázky: 
Stiahnutý inštalačný balíčekPrvé okno po spustenej inštaláciiPo zdetekovaní chýbajúcej Javy sa zobrazí výzva na jej inštaláciuVýzva C-Monitora na registráciu klienta na serveriPrihlásenie na CM portálRegistrácia C-Monitora pod konkrétnym zákazníkomDoplňujúce položky pre registráciu PCZobrazenie Logov C-MonitoraZobrazenie online spojenia na CM portáli