CM IT Provider Customizer

CM IT Provider Customizer v sebe spojuje nástroje na personalizáciu prostredia firmy, ktorá poskytuje svoje služby pomocou systému CUSTOMER MONITOR® svojim zákazníkom.

 

Zoznam prvkov, ktoré je možné personalizovať :

- http adresa, na ktorej je prístupný CM portál.
  (ak budete mať vlastný CM Server, je vlastná adresa samozrejmosťou)

- logá vo vnútri CM portálu

- logo a meno vašej spoločnosti v emailoch generovaných z CM

- logá v aplikáciách About (WIN, MAC platforma)  (*)

- logo v inštalačnom programe C-MSetup.exe pre Windows (*)

- logo, kontakty a text na úvodnej prihlasovacej obrazovke (*)

- vlastný archív súborov prístupný z prihlasovacej obrazovky (*)

- formulár o vykonanej práci pre zákazníka  (úpravy sa realizujú na vyžiadanie)

 

(*) - k personalizácii prvku sa vyžaduje aktivovaná služba prístupu na CM portál z vlastnej http adresy

 

Pre ďalšie ďalšie informácie čítajte Ako funguje CM, časť Personalizácia CM pre vás

Obrázky: 
Nastavení firemního loga v prostředí CMPotřebná nastavení po objednání vlastní domény do adresy k CM portáluNastavení přihlašovací obrazovky v profilu správcePřizpůsobitelná pole na přihlašovací obrazovceLogo v personalizovaném instalačním souboru. Název vaší firmy je na konci textuAbout dialog s vaším logem a názvem vaší společnosti