Main Features

E.g., 16.7.2019
E.g., 16.7.2019
10.12.2015

Nová verzia CUSTOMER MONITOR 2.9

Vo verzií 2.9 nájdete mnoho generačných zmien, či už ide o užívateľské rozhranie alebo o funkcionalitu.

Do pozornosti dávame ďalšie novinky týkajúce sa CDESKu, nájdete ich na tejto stránke.

 

CMDBnový príplatkový modul - možnosť evidencie ľubovoľných objektov, ich vlastností, prepojení a história zmien

EventAnalyser Server, nový príplatkový modul - modul umožňujúci centrálny zber udalostí (eventov) z operačných systémov MS Windows, pričom zjednodušuje ich obsah do ľudsky čitateľnej podoby. Zároveň poskytuje filtráciu, potvrdzovanie udalostí alebo štatistické výstupy z nich. EventAnalyser Server je príplatková funkcionalita, pričom C-EventAnalyser klient je bezplatná súčasť C-Monitor klienta.

 

4.2.2015

Malý update CM, CDESK server na verziu 2.8

Prvá fáza redizajnu prostredia CDESK

grafické zmeny v rozhraní nasmerované k používateľsky priateľskému vzhľadu a intuitívnejšie rozmiestnenie ovládacích prvkov

Nové ľavé menu

  • Nové ľavé menu je s oddelenými sekciami a možnosťou nastavenia vlastných obľúbených položiek
  • Ľavé menu sa farebne odlišuje podľa používaného produktu. Jednotlivé položky a moduly sa združili do sekcií, ktoré je možné jednoducho v menu prepínať.
  • Menu sa dá zmenšiť do zbaleného režimu buď zatváracou šípkou, alebo dvomi kliknutiami na každú sekciu.
  • Najviac používané funkcie sa dajú pridať do sekcie Obľúbené, ktorá je na vždy na vrchu menu. Odtiaľto sa dá k funkciám pristupovať priamo, bez nutnosti prepínať sa medzi jednotlivými sekciami a produktami.

Zvýraznenie odlíšenia produktov CDESK a CM v portáli- v moduloch boli aplikované nové farby. Modrú dostali časti patriace hlavne k CM (Customer Monitor) a oranžovú patriace k CDESK. Ďalej bola premenovaná záložka  Prehliadanie a vyhodnotenie  na CM IT monitoring.

Rozsah redizajnu v prvej fáze- zatiaľ bol grafický redizajn aplikovaný na CDESK -> Požiadavky, Plánovací kalendár, Zákazníci, Admin.zóna -> Zákazníci (nastavenia). Môj profil a odkaz na odhlásenie sa presunuli pod meno prihláseného operátora v pravom hornom rohu obrazovky.

11.4.2014

Veľký upgrade na novú verziu CM 2.7

3.3.2013

Veľký upgrade na novú verziu CM 2.6.