SW licencie a inventúra HW bez prekvapení

Teaser: 
Customer Monitor automaticky eviduje vaše počítače, softvér, podrobnú HW konfiguráciu aj sériové čísla. Nestraťte nič z dohľadu a zbavte sa možných rizík.
Slovenčina
Image: 
Reference: 
SW licencie a inventúra HW bez prekvapení