Kedy to s CM funguje najlepšie

Zhrnutie skúseností, kedy je prínos z produktu CUSTOMER MONITOR najlepší :

- Aktívne sa zaujímajte, čo všetko CM poskytuje a používajte to v praxi. V CM je veľmi veľa nástrojov a údajov, ktoré umožňujú vysvetliť neuspokojivé fungovanie IT infraštruktúry, predchádzať mnohým poruchám, výrazne skrátiť ich riešenie a efektívnejšie vykonávať bežné servisné práce. Ak tieto nástroje nevyužijete, tj. len pasívne nainštalujete C-Monitor a nebudete s CM "komunikovať", miniete možnosť posunúť sa pred konkurenciu.  Preto po prvom oboznámení s CM a dôkladnom prečítaní tohto webu, si s nami dohodnite školenie a radi vás usmerníme.

- CM najviac zefektívňuje prácu, keď je aplikovaná u všetkých zákazníkov a používateľov vyžadujúcich promptnú službu a ochranu dát.  CM dokáže vytvoriť pracovné prostredie s plánovaním  a zostáva vám väčší priestor na urgentné, neočakávateľné udalosti. Včas vie upozorniť na technické problémy a zbiera požiadavky (tickety), ku ktorým máte čas na riešenie niekoľko dní. Nemusíte hasiť väčšinu problémov na poslednú chvíľu.

- Zákazníka alebo nadriadeného informujte o tom, čo ste s pomocou CM vyriešili alebo zabezpečili. Zákazníkovi je potrebné v zrozumiteľnej reči podať ako realizujete servisné zásahy a služby pre neho, aby rozumel, že to robíte lepšie ako konkurencia bez nástroja na takejto úrovni. CM vám ponúka dosť tabuliek a reportov, ktoré vám dajú priestor podložiť svoje tvrdenia.

- Nadriadení pracovníci v IT spoločnostiach a oddeleniach,  využívajte CM k analýze chybnej a neefektívnej práce vašich servisných technikov. Najväčším nepriateľom kvality práce a následnej nespokojnosti je zanedbaná realizácia úkonov spojená s hmlistým vysvetlením. CM vám technickými informáciami pomôže potvrdiť alebo vyvrátiť tvrdenia pracovníka a spolu s používaním helpdesku C-Desk vytvárate prostredie, v ktorom každý pracovník má jasnejšie pravidlá k práci včítane ohodnotenia.

- Len systém s ošetrenými všetkými chybnými stavmi v CM a nepremeškanými požiadavkami v CDESK dáva priestor na skvalitnenie služby.  Nesmiete dopustiť, že v systéme máte neošetrené chyby a požiadavky v omeškaní. Stratíte prehľad a hrozí, že prehliadnete dôležité informácie, budete opäť "hasiť" problémy na poslednú chvíľu. Ak máte nejakú chybu, s ktorou si neviete rady, kontaktujte nás.