Slovník CM

slovnik-cm.jpg

Next-gen IT services - Riadené IT služby so zameraním na inováciu

IT service management - riadenie IT služieb podľa ISO noriem

Business continuity - zabezpečenie prevádzky spoločnosti a IT služieb aj v kritických prípadoch

Remote management - vzdialená správa systémov cez internet

Image to virtual machine - obnovenie virtuálneho stroja zo zálohy

Full Metal Recovery - obnova systému zo zálohy na prázdny server

Incremental Backup - záloha dát zmenených od poslednej zálohy

Easyclick - jednoduché zadávanie požiadaviek na Helpdesk C-Desk

Predplatené paušály - kontrola využívania IT služieb

Packet loss - spôsobuje výpadky pripojenia pri nízkej kvalite prenosu

Disk activity - indikuje zápis údajov na pevný disk a prácu s počítačom

Last online connection - posledný kontakt CM klienta s CM serverom

RAID status - aktuálny stav diskového poľa

Email loop test - test odosielania a doručovania emailov