Archív už neaktualizovaných manuálov s užitočnými informáciami

Manual Title Popis
C-RemoteSetup Vzdialená inštalácia C-Monitor klienta samostatnou aplikáciou, inštalácia je  verzie 2.0.1.512 (z ktorej je možné upgradovať cez aktualizačný balíček na aktuálnu verziu C-Monitora). V budúcnosti sa opäť C-RemoteSetup bude aktualizovať. (18.11.2009)
C-Monitor (WIN) C-Monitor pre Windows, nosná aplikácia v pozadí (2006)
C-MonitorConsole C-MonitorConsole - obsluha C-Monitor funkcií na počítači ako sú Scheduler, Watches, prístup k logom  (2006)
C-Descript C-Descript - zbiera HW, SW informácie o počítači, nastavenie aplikácií a vykonáva vybrané monitorovacie funkcie  (2006)
C-FileFinder C-FileFinder - zacielené vyhľadávanie súborov s reportovaním pre Windows OS  (2006)
C-EventLog C-EventLog - vyhľadávanie a  Windows udalostí z Event Logu - Windows 7 a vyššie, Windows Server 2008 a vyššie. 
C-PermissionExplorer (systémový popis) C-PermissionExplorer - archivácia a prezentácia oprávnení v NTFS systémoch  (2006) Poznámka: Vyššie na nájdete skrátený návod k exportu NTFS oprávnení.