Zálohovanie z WINDOWS

Nastavenie a možnosti zálohovania pre programy C-BackupPlus, C-Image, integrovaného Windows Backup, NTBackup, VCB. zálohovanie Hyper-V, zálohovanie MS SQL a MS Exchange serverov, Reporty