Funkcie CM

Manual Title Popis
Helpdesk - Customer Desk Helpdesk Customer Desk, evidencia požiadaviek, výkonov
Obchodná agenda Evidencia a účtovanie prác, fakturácia materiálu - Obchodná agenda
Zálohovanie z WINDOWS Nastavenie a možnosti zálohovania pre programy C-BackupPlus, C-Image, integrovaného Windows Backup, NTBackup, VCB. zálohovanie Hyper-V, zálohovanie MS SQL a MS Exchange serverov, Reporty
Zálohovanie vo VMware vSphere Zálohovanie virtuálnych strojov v prostredí VMware vSphere vo verziách 4.1. a 5.0.
Watches - online monitoring Nastavenie Watches, conditions, možnosti a funkcie
Vzdialený prístup k ploche počítača Nastavenie a využitie vzdialeného prístupu CM Remote, Teamviewer, RDP, VNC.
Softvérový audit, zoznamy softvéru Zber údajov o inštalovanom softvéri, evidencia zakúpeného SW, sledovanie platnosti SW, os a office info
Evidencia hardvéru a služieb Ako evidovať hardvér, sieťové zariadenia vrátane zjednodušenej topológie siete a služby s obmedzenou platnosťou
Monitoring prostredia Monitorovanie prostredia (Teplota, Vlhkosť, spínacie kontakty, detekcia 230V ...) pomocou zariadení WARIO a Poseidon  (18.11.2008)
Monitoring vybraných značiek serverov HW monitoring serverov HP, DELL a Fujitsu  na platforme Windows a VMware vSphere  (18.11.2009)
Ostatný monitoring a admin funkcie Ostatné monitorovacie funkcie (Externé programy, Sledovanie zmien, priame zasielanie logov) a admin funkcie pre Udržiavanie PC  (18.11.2009)
Znalostná báza Manažment znalostí - Knowledge management v CM  (28.6.2012)
Pravidelné úlohy a údržba Nastavenie pravidelných úloh pre manuálnu a automatizovaná údržbu  (18.11.2009)
Spotrebný materiál Sledovanie dodávok a spotreby materiálu pre tlačiarne ako sú tonery, papier.  (2.4.2012)
Monitoring prenesených dát cez internet Monitoring prenosu dát na internet z Windows počítačov (zatiaľ len pre 32bit)  (18.11.2009)
Permission Explorer (skrátený návod) Archivácia a export grafického prehľadu oprávení v NTFS na OS Windows  (18.11.2009)
Prepojenie CM s učt.systémami Prepojenie CM  s účtovnými systémami (zatiaľ Stormware Pohoda) pre sprístupnenie skladu v C-Desk a import vystavených faktúr (12.4.2012)