Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Zálohovanie

V tejto časti sa nachádza Prehľad zálohovacích nástrojov  v CM. Jednotlivé typy sú bližšie popísané v podmenu.

Záloha súborov WIN C-Backup - C-BackupPlus je program určený na zálohovanie jednotlivých súborov

Záloha diskov WIN C-Image
- C-Image umožňuje zálohovať dáta formou získania obrazu partícií počas behu počítača

Migrácia C-Image zálohy do virtuálneho stroja - Riešenie CM prináša jedinečnú funkciu spustiť odloženú C-Image zálohu vo virtuálnom stroji na platforme VMware Workstation alebo Microsoft Virtual PC

Záloha VMware vSpehere VM - Riešenie Customer Monitor ponúka zálohovanie a obnovu akýchkoľvek virtuálnych strojov v prostredí VMware vSphere pomocou modulu C-vmwBackup

Záloha súborov a diskov cez Windows Backup - C-Monitor umožňuje pomocou sprievodcu rýchle a prehľadné nastavenie zálohovania Windows Backup ako aj jeho spúšťanie a vyhodnotenie

Záloha NTBackup - C-XPBackup len spúšťa nástroj NTBackup

Záloha MS hyper-v VM - Zálohovanie virtuálnych počítačov s technológiou Hyper-V z nadradenej oblasti v počítači so systémom Windows Server 2008 sa realizuje cez modul C-BackupPlus

Záloha MS SQL -nastavenie zálohovania SQL databáz

Záloha MS Exchange serverov - Cez C-Monitor klienta je možné nastaviť pravidelné úlohy pre zálohovanie Exchange serverov.
 
Zálohovanie pre Linux/FreeBSD, Mac OS -
(v príprave)

Reporty k zálohovaniam -
V CM je pre vás pripravených viacero typov reportov zo zálohovaní, ktoré poskytujú okamžitý prehľad o nastavení zálohovania na konkrétnom PC

Spustenie zálohovania bez obťažovaniaTáto časť slúži nato aby vám priblížila ako správne nastaviť podmienky, pre spúšťanie zálohovania na počítači, pre čo najväčšie minimalizovanie zbytočných chybových hlásení