Monitoring a notifikácie

Customer Monitor nájde uplatnenie v monitoringu, kde potrebujete:

 Monitoring sietí

   Dostupnosť kritických sieťových prvkov
   Kvalita a priepustnosť sieťových spojení
   Konfigurovateľný monitoring ďalších parametrov pomocou SNMP alebo HTML protokolov
   Monitoring v sieťach oddelených od internetu (vďaka autonómne fungujúcemu C-Monitor klientovi)


Monitoring serverov

   Konvenčné aj nekonvečné spôsoby k testovaniu serverových funkcionalít
   Vyťaženie hardvérových a softvérových zdrojov serverov

   Stav služieb, súborov, udalostí, programov, parametrov z prostredia serverov ...
   Možnosť rozšíriť monitorovanie o ďalšie funkcie cez skripty (napr. cez VBS)
     
  

Monitoring pracovných staníc

   Monitoring bez zásahu do súkromia
  
Základný monitoring bez nutnosti dodatočnej konfigurácie
   Dostupné všetky funkcionality zo serverového monitoringu


Automatizáciu operácií na základe monitoringu

   Zjednodušená notifikácia fungujúca okamžite po nastavení
   Prispôsobená notifikácia cez SMS, emaily, hlásenia, logovania do súborov, udalostí
   Spustenie určitého príkazu alebo programu na základe stavu z monitoringu
   Reštart služieb na základe stavu z monitoringu
   Zreťazenie operácií aktivovaných z monitoringu  
 

Reporting, archiváciu údajov a notifikáciu

   Detailné reporty až do 60dní
   Vybrané informácie a sumárne reporty až do 18 mesiacov
   Štatistiky pre porovnanie, informovanie klientov   


Monitoring v súlade s normami

   Monitoring je vyvíjaný v súlade s normami ISO 20 000-1:2005, 27001:2005, 9001 
 

Konkrétne riešenia zrealizujete pomocou Komponentov :
CM Online Watches
CM Connection Guard