Reporty a štatistiky

Reporty v Customer Monitor

Výstupné zostavy z aktuálneho zobrazenia

Filozofiou CM je možnosť zaznamenať, čo máte zobrazené na obrazovke. Doladíte si filtráciu podľa svojich potrieb, stlačíte ikonku pre export. Preto  na každej informačnej stránke v CM portáli je ikonka exportu do formátu MS Excel. Nastavený filter je možné v niektorých prípadoch uložiť.

Predpripravené zostavy reportov a štatistík

CM obsahuje veľké množstvo predpripravených reportov a štatistík a v mnohých z nich si obsah dolaďujete podľa vlastných preferencií. V prípade, že potrebujete úplne nový typ reportu, ktorý sa nedá získať personalizáciou existujúcich reportov,  kontaktujte nás a report pripravíme.

Automatické zasielanie poštou vybraných zostáv

V CM máte možnosť vybrané reporty zasielať automaticky prostredníctvom elektronickej formy na akúkoľvek adresu. Potrebný report sa môže bez prístupu do CM dostať  nadriadenému pracovníkovi, manažérovi alebo priamo zákazníkovi. Zrýchlite si vzájomnú komunikáciu a zlepšite efektivitu !

Viac informácií o reportoch nájdete v Komponente
CM Reports