Prehľad o hardware

CM pomáha pri evidencii zariadení, kde potrebujete  :

 

 Evidovať počítače a servery

   Automatická evidencia počítačov a serverov vďaka inštalácii C-Monitor klienta na rôzne platformy
   Automatické aktualizovanie HW údajov 1x denne,  
   Aktualizovanie posledného použitia počítača v reálnom čase
   Previazaná evidencia s monitoringom a histogramami o vyťažení počítačov 
   Manuálna evidencia počítačov v zjednodušenom rozsahu (bez príplatku)
   Rozsah údajov prispôsobený okrem technickej dokumentácie aj bežnej majetkovej evidencii (inventárne čísla, fotografie a podobne)

 Evidovať všetky ostatné zariadenia

   Manuálna evidencia zariadení všetkých druhov používaných v IT prostredí
     (pripravujeme špecializovanú verziu prostredia CM pre nie-IT prostredie)
  Rozsah údajov prispôsobený okrem technickej dokumentácie aj bežnej majetkovej evidencii (inventárne čísla, fotografie a podobne)

 Mať prehľad o ich umiestnení

   V CM je možné jednoducho zostaviť tzv. Organizačnú štruktúru vo forme stromového diagramu zameranú na fyzické rozmiestnenie alebo rozdelenie po funkčných oddeleniach.
   Možná evidencia umiestnenia virtuálnych strojov vo fyzickom serverovom prostredí

 Mať podchytenú základnú topológiu riešenia

  Automatické zostavenie jednoduchej topológie siete z C-Monitor klient inštalácií (Internetové pripojenie, Router a zariadenia komunikujúce na tej istej sieti).
  Do získanej topológie siete je možné manuálne vkladať ostatné sieťové zariadenia a mať na jednom mieste zoznam všetkých dôležitých sieťových zariadení.
   Ručné kreslenie sieťových topológií je doporučené pre zložitejšie štruktúry alebo vybrané detaily

 Evidovať nákupné doklady, príp. len dátum nákupu, dodávateľa a záruku

   Zoznam dokladov k nákupu hardvéru na jednom mieste
   Zjednodušená evidencia údajov o zaobstaraní už pri registrácii C-Monitor klienta (dátum zakúpenia, dodávateľ) garantujúca zvýšené využívanie týchto údajov
   Upozornenie na blížiacu sa expiráciu záruky

Konkrétne riešenia zrealizujete pomocou Komponentu :
CM Inventory HW