Zálohovanie

Customer Monitor založí vaše údaje :

 Na istotu a bezpečne

   Monitoring  a notifikácia chybných zálohovaní včítane vynechaných záloh
   Verifikačné algoritmy v zálohovaniach
   Každé zálohovanie má možnosť chrániť zálohu šifrovaním s heslom
   Každé zálohovanie môže zapisovať na sieťové úložisko pod iným používateľom než beží záloha

 Bez prerušenia prevádzky

    Všetky typy zálohovaní majú spôsob ako konzistentne uložiť otvorené a používané súbory

 V akejkoľvek forme na serveri alebo počítači

   Zálohy adresárov a vybratých jednotlivých súborov
   Zálohy obrazy diskov (image)

 Celých virtuálnych serverov

   Natívne podporená záloha virtuálnych strojov vmware vSphere a Hyper-V

 S ľahkým prístupom k odloženým údajom

   Prístup k jednotlivým súborom zo založených Image
   Prístup k jednotlivým súborom  zo založených virtuálnych strojov
   Jedinečná funkcia spustenia odloženého obrazu diskov počítača vo virtuálnom stroji.

 Podpora pre iné zálohovacie programy

   Pomocou analýzy výstupného logu v CM Externých programoch získate pod kontrolu iný zálohovací program alebo zálohovacie procesy (napr. SQL Backupy)

Konkrétne riešenia zrealizujete pomocou Komponentov :
CM Backup
CM Maintanace Tasks -> Externé programy