SW licencie a inventúra HW bez prekvapení

"Customer Monitor automaticky eviduje vaše počítače, každý softvér,
  podrobnú HW konfiguráciu a sériové čísla.
  Nestraťte nič z dohľadu a zbavte sa možných rizík."

Customer Monitor má integrovaný softvérový audit. Vidíte koľko licencií využívate, ktoré licencie kedy expirujú a koľko ich budete potrebovať. Podrobná detekcia hardvéru počítačov prebieha automaticky do  detailov. Jednoduché a poloautomatické vytvorenie topológie siete. Sledovanie zmien, záloha konfigurácií a nastavení. swlicencie.png

Dokonalý prehľad, jasné signály

Záloha na istotu

Helpdesk a evidencia prác

SW licencie a inventúra HW bez prekvapení

Konfigurácie z nadhľadu

Dôležitá autorita v riadení IT oddelenia

Rozhodnutia na základe faktov

Bezpečnosť a transparentnosť