Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Evidencia hardvéru

Typy zariadení určených pre evidenciu v CM

Orientácia je najmä na IT zariadenia, ale príležitostne je možné zaradiť do evidencie aj iné zariadenie než z oboru IT.

Rozsah informácií o evidovaných zariadeniach

Zameranie je na najpodstatnejšie evidenčné (presné označenie výrobku, umiestnenie, zodpovedný pracovník, záruka..) a technické parametre (napr. IP adresa, upresňujúci technický popis). Tak ako aj v prípade evidovaných licencií je hardvér priraditeľný k nákupnému dokladu a ľahko odsledovateľné ekonomické informácie
Jednotlivé časti a postupy základných nastavení nájdete v podmenu:

Automatiz. zoznam PC, SRV - automaticky zoznam vytvorený na základe informácií z C-Monitor klienta.

Ručne doplnený zoznam HW
- ručné doplnenie zariadení, ktoré nedetekuje CM ako napr. tlačiarne

Autodetekcia topológie sietí
- automatická detekcia topológie sietí pre konkrétneho zákazníka

Prehľad tlačiarní - zobrazenie prehľadu tlačiarní

Evidencia služieb (nielen) k HW
- spôsob evidencie služieb

Prehľad PC a IP-zariadení v LAN
- prehľad zariadení v Lan pomocou IP scanera a nástrojov C-Monitor klienta

Reporty
- dostupné reporty pre hW evidenciu

Autodescript - offline zber údajov - spôsob vytvorenia autodescriptu, jeho použitie a výhody