Veľký upgrade na novú verziu CM 2.6.

Významné nové funkcie

 

 

Nové funkcie

> SPOLOČNÉ nové funkcie

> CUSTOMER DESK - nové funkcie

> CM PORTÁL - nové technické funkcie

> C-MONITOR klient - nové funkcie

Zmeny a zlepšenia

> SPOLOČNÉ zmeny a zlepšenia

> CUSTOMER DESK - zmeny a zlepšenia

> CM PORTÁL - zmeny a zlepšenie v technických funkciách

> C-MONITOR - zmeny a zlepšenie v technických funkciách

Opravy chýb

> Opravy kritických chýb

  • FTP zálohy vykonané v binárnom režime cez C-BackupPlus do verzie 2.5.345.0 (všetky verzie C-Backupov v rámci balíčkov C-MSetup do 2.5.574.0) môžu byť chybné.  K oprave postačí upgradovať balíčkom C-MSetup 2.6.628.0 a nechať zbehnúť novú zálohu.
  • Bolo chybné rozdelenie licencovaného a nelicencovaného softvéru vo verzii CM serveru
  • Descript - oprava inštalačného dátumu MS Office uvádzaného v Zóne OS a Office info kde bol ako dátum inštalácie MS Office udávaný dátum poslednej aktualizácie MS Office. (v SW audite bol v poriadku)

> Korekcie k chybám z okolností

  • Eliminácia falošných hlásení   SMART chýb z Lenovo notebookov. Výrobca k diskom Seagate montovaných vo výrobe nesprávne plnil parameter [197] [197] Current pending sector count. V novej verzii je tento údaj už blokovaný pre vybrané disky.