Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Sledovanie zmien súborov

Funkčnosť niektorých programov dokážete kontrolovať nepriamo prostredníctvom zmien určitých súborov (napr. zmení sa ich veľkosť, zmení sa dátum posl. zápisu a súčasne môže byť požadovaná určitá minimálna veľkosť). Ak sa zmenia, tak viete určiť s vysokou pravdepodobnosťou, že daný proces je živý a nehrozí vážne zlyhanie.

S úspešnosťou sa tento spôsob dá použiť na kontrolu funkčnosti kamerových systémov, hlasových záznamov, exportov z databáz. Kontrola sa bude vykonávať vo vami nastavených intervaloch a už pri druhom spustení, ak nedošlo k zmene sledovaného súboru bude vygenerovaná o tomto stave správa.

Nastavenia sledovania zmien

Zobrazenie zmenených súborov na CM portáli

Upozornenie v poruchách

Nastavenia sledovania zmien

Nastavenie spravíte cez sprievodcu (wizarda) C-Monitor Console schedulera, voľbou funkcie Files WatchDog.

Spustenie wizarda na nastavenie sledovania zmien súborov

Obrázok: Spustenie wizarda na nastavenie sledovania zmien súborov

Po kliknutí na tlačidlo Run sa vám spustí sprievodca pre nastavenie úlohy na sledovanie zmien súborov. V prvom okne si zadefinujete zložky, ktorých zmeny chcete kontrolovať.

Zadáte si cestu k zložke, ktorej zmeny vo veľkosti chcete sledovať

Obrázok: Zadáte si cestu k zložke, ktorej zmeny vo veľkosti chcete sledovať

Na nasledujúcom obrázku máte možnosť špecifikovať detailnejšie zmeny, ktoré musia v zložke prebehnúť, aby bol tento stav vyhodnotený ako v poriadku. Môžete si predvoliť minimálne, maximálne veľkosti, o ktoré sa musí zložka zmeniť a pod.

Detailnejšie nastavenie zmeny sledovaného súboru, minimálna, maximálna zmena a pod.

Obrázok: Detailnejšie nastavenie zmeny sledovaného súboru, minimálna, maximálna zmena a pod.

V nasledujúcom okne si zadefinujete pravidlá pre sledované súbory, v našom prípade je nastavené pravidlo na sledovanie zmien všetkých súborov v zložke.

Nastavíte si pravidlá, ktoré súbory v zvolenej zložke sa majú kontrolovať

Obrázok: Nastavíte si pravidlá, ktoré súbory v zvolenej zložke sa majú kontrolovať

V sprievodcovi nezaškrtávajte možnosť „Save full script result to C-Descript file (*.sdf) with name specified below.“  pokiaľ tejto možnosti nerozumiete a nechcete ju zvlášť využiť, tak isto ako aj ostatné možnosti sprievodcu, ktorým nerozumiete ponechajte na predvolených hodnotách.

Nastavenie pravidelného spúšťania úlohy

Obrázok: Nastavenie pravidelného spúšťania úlohy

Interval, ktorý budete plánovať je už vami žiadaná perióda kontroly. Oznámenie o zlyhaní príde hneď po prvom zistení, že neboli zmenené súbory, preto periódu nastavte tak, aby ste si boli istí, že k zmene príde a kontrola sa nespustila skôr.
Poznámka: Prvé spustenie po nastavení slúži na odpamätanie stavu a k sasmotnému spusteniu dochádza po druhom spustení v poradí.

Ďalšie okná sprievodcu sú zobrazené a popísané na obrázkoch nižšie.

Nastavenie názvu úlohy

Obrázok: Nastavenie názvu úlohy

Spúšťanie úlohy pod iným používateľom

Obrázok: Spúšťanie úlohy pod iným používateľom

Úloha je úspešne pridaná do schedulera, zmeny potvrďte uložením

Obrázok: Úloha je úspešne pridaná do schedulera, zmeny potvrďte uložením

Zobrazenie zmenených súborov na CM portáli

Výsledná správa o zmenených súboroch je zobrazená na CM portáli v časti  CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Zóny ->  Sledované súbory. Nachádza sa tu prehľad nastavení a pripojený je aj pripojený log súbor zmenených súborov.

Sledovanie zmien súborov na CM portáli

Obrázok: Sledovanie zmien súborov na CM portáli

Upozornenie v poruchách

V poruchách (CM IT monitoring -> Upozornenia -> Poruchy) sa nachádzajú informácie o zlyhaní zmien v sledovaných súboroch, ktoré upozorňujú napríklad na nefunkčnosť zálohovania alebo kamerového systému.

Zobrazenie chybných stavov sledovanie zmien súborov v poruchách

Obrázok: Zobrazenie chybných stavov sledovanie zmien súborov v poruchách
Obrázky: 
Spustenie wizarda na nastavenie sledovania zmien súborovZadáte si cestu k zložke, ktorej zmeny vo veľkosti chcete sledovaťDetailnejšie nastavenie zmeny sledovaného súboru, minimálna, maximálna zmena a pod.Nastavíte si pravidlá, ktoré súbory v zvolenej zložke sa majú kontrolovaťNastavenie pravidelného spúšťania úlohyNastavenie názvu úlohySpúšťanie úlohy pod iným používateľomÚloha je úspešne pridaná do schedulera, zmeny potvrďte uloženímSledovanie zmien súborov na CM portáliZobrazenie chybných stavov sledovanie zmien súborov v poruchách