Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Ping PL,RTT cez Online informácie

Zobrazenie kvality internetovej linky v časti Online informácie

Zapnutie monitoringu Ping PL,RTT

Sledovanie kvality internetovej linky Ping PL,RTT cez Online informácie je predvolene zapnuté na každom počítači a testovanie Ping PL, RTT sa realizuje na stránku www.google.sk v pravidelne sa opakujúcich intervaloch. Vyhodnocovanie sa robí automaticky a výsledky nameraných hodnôt sa zobrazujú pre každé zariadenia zvlášť a môžete si ich pozrieť v časti CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Online informácie  ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Zobrazenie Ping PL,RTT cez Online informácie

Obrázok: Zobrazenie Ping PL,RTT cez Online informácie

Spoľahlivá internetová linka má mať nulový  packet loss aj pri väčšom zaťažení a RTT odozvy  sa líši podľa typu linky. Mali by ste pri meraniach mať nasledovné typické hodnoty RTT
DSL ...cca 15-70ms
UPC (koaxiál) ...cca 10-30ms
Optika ...cca 3-10ms
FWA 10.5GHz, 26GHz  - cca 10ms
mobilné ...HSDPA  cca 70-100ms, GPRS nad 150ms
Wimax - nad 50ms
Wifi 5.4GHz prepojenia ...cca 4-10ms

V prípade že sa vám kvalita internetového pripojenia nevyhodnocuje automaticky a tak isto sa vám informácie o Ping PL,RTT nezobrazujú v časti Online informácie musíte si monitoring parametrov Ping PL, RTT povoliť .

Povolenie a nastavenie parametrov pre monitoring Ping PL a RTT zrealizujete na dvoch miestach.

1.Možnosť - V časti Admin zóna -> Hlavné menu -> Počítače -> vyberiete konkrétny počítač a presuniete sa do záložky nastavenie C-Monitora časť  Parametre pre monitoring PING PL a RTT ako je znázornené na nasledujúcom obrázku označíte voľbu zapnúť monitoring PING PL A RTT čím sa vám sprístupní aj nastavenie vyhodnocovania kde si môžete jednotlivé parametre nastaviť ako potrebujete.

Nastavenie monitoringu Ping PL,RTT v časti Admin zóna -> Počítače -> záložka nastavenie C-Monitora

Obrázok: Nastavenie monitoringu Ping PL,RTT v časti Admin zóna -> Počítače -> záložka nastavenie C-Monitora

2. Možnosť - Zmenu nastavení pre viacero zariadení, zrealizujete v časti Admin zóna -> Nastavenie C-Monitor na PC označíte si počítače, ktorých nastavenie chcete editovať a kliknete na tlačidlo Editovať označené a následne v časti Parametre pre monitorovanie PING PL a RTT označíte možnosť Zapnúť monitoring PING PL a RTT ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Nastavenie a editácia Ping PL,RTT  pre viacero pc naraz

Obrázok: Nastavenie a editácia Ping PL,RTT pre viacero pc naraz

 

Obrázky: 
Zobrazenie Ping PL,RTT cez Online informácieNastavenie monitoringu Ping PL,RTT v časti Admin zóna -> Počítače -> záložka nastavenie C-Monitora Nastavenie a editácia Ping PL,RTT  pre viacero pc naraz