Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Záloha VMware vSphere VM (.vmdk on ESX) / Príplatkový modul

Riešenie Customer Monitor ponúka zálohovanie a obnovu akýchkoľvek virtuálnych strojov v prostredí VMware vSphere pomocou modulu C-vmwBackup. Oproti konkurencii má výhodu v licencovaní, ktoré je založené len na počítaní ESX serverov (hostov) a nezáleží na počte procesorov (CPU)  ani na počte virtuálnych strojov. Zálohovanie je možné nastaviť priamo na jednotlivé ESX servery, alebo cez vCenter. K zálohovaniu doporučujeme samostatný zálohovací server umiestnený mimo virtuálnej infraštruktúry s operačným systémom Windows 7 a vyššie.

Upozornenie : Zálohovanie ESX serverov pomocou modulu C-vmwBackup funguje na ESX 4.1 a vyššie.

Topológia siete s VMware vSphere a zálohovaním s programom C-vmwBackup

Inštalácia - rozposlanie balíka s modulom vmwBackup na počítače

Nastavenie zálohovania z ESX host-u - detailný popis nastavenia zálohovania virtuálnych strojov pomocou modulu C-vmwBackup na ESX serveriNastavenie zálohovanie cez vCenter - popis nastavenia zálohovania virtuálnych strojov pre viacero ESX serverov prostredníctvom vCentra

Konverzia súborov - konverzia záloh do rôznych formátov

Obnova celých VM - rôzne spôsoby obnovy virtuálnych strojov zo zálohyPriamy prístup k súborom v odzálohovanej VM - primapovanie virtuálneho stroja ako lokálny disk na PC, pre rýchly prístup k dátam.Spustenie založenej VM mimo vmware ESX - spustenie odzálohovaného virtuálneho stroja pomocou VMware Playera alebo VMware Workstation.Oddelenie zálohovania od produkčnej LAN - nastavenie sieťových adaptérov ESX servera pre oddelenie zálohovania od produkčnej LAN pre zníženie jej záťaže.Spôsob kontroly – chyby - informácie o zálohovaní, logy zo zálohovania, zobrazenie chybných zálohovaní na CM portáli.

Obrázky: 
Topológia siete s VMware vSphere a zálohovaním s programom C-vmwBackup