Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Úvod do Online monitoringu - Watches

Watches, vychádzajú z anglického výrazu "stráž / hliadka". Watch môže nadobúdať stav OK alebo FAIL na základe pravdivosti podmienok (Conditions), z ktorých je Watch zostavený. Podmienka (Condition) je porovnanie už konkrétneho parametra, napríklad voľným miestom na C: disku, voči vami zadanej hraničnej hodnote. Aktuálna hodnota z Podmienky je prenášaná do CM Servera a z nej je zobrazený graf na CM portáli.

Nastavenie Watches je možné realizovať dvoma spôsobmi - cez C-Monitor klienta (len Windows verzie) a prostredníctvom CM Portálu.

Watch pri prechode  zo stavu OK do stavu FAIL spúšťa v C-Monitore Akcie typu "Start" (ak sú definované) a CM Server odošle štandardizovanú správu o zmene stavu Watchu do FAIL prideleným operátorom.

Ak trvá stav FAIL, aktivujú sa Akcie typu "Repeat", ak trvá viac ako 24hodín, CM Server odosiela štandardizovanú správu o trvaní stavu FAIL raz za 24hodín prideleným operátorom.

Pri vrátení do stavu OK, sa spúšťajú akcie typu "End" a CM Server pošle štandardizovanú správu o zmene stavu Watchu do OK prideleným operátorom.

Akcie umožňujú cielene notifikovať emailom na akúkoľvek adresu, zobraziť správy na obrazovke, spustiť nejaký program alebo naplánovanú úlohu, reštartovať službu, zalogovať text do súboru. Ako ich nastaviť sa dočítate tu.

Zmeny stavy Watches je možné ovplyvňovať prostredníctvom rozšírených nastavení a tým zamedziť zbytočným hláseniam.

Watches sú veľmi flexibilným nástrojom k monitoringu, určite sa oplatí sa ich naučiť využívať. Ak by ste nerozumeli niektorým nastaveniam alebo funkciám, určite nás kontaktujte (support@customermonitor.eu) !