Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Evidencia zakúpeného SW

V tejto úvodnej časti sú  vymenované kroky, ktoré je potrebné vykonať pre zaevidovanie nového nákupného dokladu, vytvorenie certifikátu a evidovanej licencie a spárovanie evidovanej licencie s nájdeným SW. Pre zjednodušenie zavedenia je celý postup realizovaný pomocou sprievodcu. Postup krokov aj s obrázkami je popísaný v podmenu.

Zavedenie nákupného (nadobúdacieho) dokladu do evidencie - zaevidovanie nákupného dokladu

 Vytvorenie certifikátu z nákupného dokladu - vytvorenie certifikátu z nákupého dokladu, vytvorenie evidovanej licencie

Spárovanie evidovanej licencie s nájdeným softvérom
- proces spárovania licencií s nájdeným SW