Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Správa načítaných udalostí

Po kliknutí na položku menu CM IT Monitoring -> Event server -> Udalosti zo zberov sa vám zobrazí zoznam, obsahujúci udalosti nachádzajúce sa na serveri, zoradené od najnovších po najstaršie.

Vo vrchnej časti zobrazenia je možné filtrovať zobrazené udalosti na základe:

 • názvu spoločnosti,
 • názvu zberu,
 • názvu počítača (CMID aj názov počítača),
 • periódy výskytu,
 • užívateľa

V predvolenom zobrazení sú uvedené informácie (stĺpce): 

 • spoločnosť, 
 • počítač (CMID), 
 • názov zberu, 
 • typ udalosti, 
 • dátum a čas výskytu, 
 • skupina do ktorej daná udalosť patrí, 
 • stav udalosti (Potvrdenie),
 • EventID udalosti, 
 • meno logu, 
 • popis udalosti (v skrátenom a zjednodušenom tvare), 
 • poznámka k udalosti.

Stĺpce spoločnosť, počítač a názov zberu majú fixnú pozíciu a nedajú sa odstrániť. Pre lepšiu prehľadnosť sú sa však dajú skryť kliknutím na ikonu šípky, nachádzajúcu sa v ľavej časti zobrazenia.

Popis základného zobrazenia

Obrázok: Popis základného zobrazenia

Ak chcete zobraziť detailné informácie udalosti, kliknite na zvolený riadok. Otvorí sa vám dialógové okno v ktorom dodatočne vidíte (ak sú dostupné): 

 • rolovací zoznam pre zadanie stavu potvrdenia,
 • užívateľa ktorý zadal posledný stav potvrdenia,
 • údaj o dátume a čase poslednej zmeny stavu potvrdenia,
 • zdroj z ktorého pochádza udalosť (Source),
 • úlohu, ktorá vytvorila udalosť,
 • úroveň výstrahy (level), 
 • operačný kód, 
 • kľúčové slová, 
 • užívateľské meno,
 • názov počítača,
 • doménu, 
 • číslo záznamu, 
 • popis udalosti v zjednodušenej podobe (a prípadne príslušné binárne dáta), 
 • pole pre zadanie poznámky,
 • originálne znenie udalosti (generované operačným systémom),
 • XML znenie udalosti (generované operačným systémom). 

Detail udalosti

Obrázok: Detail udalosti

V detaile udalosti je taktiež možný prechod na ďalšiu alebo predchádzajúcu udalosť a to pomocou smerových šípok (▲ a ▼) nachádzajúcich sa v ľavej časti dialógového okna.