Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Monitoring pre malé NAS

Nové Watches šablóny pre malé NAS

Tieto šablóny vám pomôžu nastaviť monitoring stavu sieťových diskových NAS zariadení výrobcov QNAP a Synology. Pri sledovaní NAS sa sleduje stav RAID poľa, stav a teplota diskov, funkčnosť ventilátorov a pod., takže máte okamžitý obraz o stave vášho zariadenia a predídete tak zbytočným zlyhaniam. V pripade problému (napríklad zlyhania jedného disku v RAID, vysokej teplote) budete ihneď informovaní. Komunikácia prebieha prostredníctvom SNMP.

 

 1.  Sledovanie stavu  NAS  od firiem QNAP, Synology       

Pridanie Watchu pre sledovanie stavu NAS zariadení nastavíte pomocou C-Monitor klienta v časti Watches, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Všetky šáblóny na sledovanie NAS  sa nachádzajú v často Preddefined Health Templates.

Vyberiete si zariadenie, ktoré chcete monitorovať a kliknite na tlačidlo Next.

Nastavenie watchu pre monitoring NAS

Obrázok: Nastavenie watchu pre monitoring NAS

Na nasledujúcom okne si nastavíte IP adresu QNAP zariadenia a údaje potrebné pre SNMP komunikáciu. Následne kliknite na tlačidlo Next.

Nastavenie monitoringu pre QNAP

Obrázok: Nastavenie monitoringu pre QNAP

V nasledujúcom okne sa vám vypíšu všetky preddefinované podmienky, ktoré sa pre QNAP zariadenie budú sledovať a vyhodnocovať.

Sledované parametre pre QNAP

Obrázok: Sledované parametre pre QNAP

V nasledujúcom okne je prehľad preddefinovaných podmienok, ktoré sa budú vyhodnocovať pre zariadenie Synology. Postup vytvorenia Watchu je rovnaký ako pre QNAP.

Sledované parametre pre Synology

Obrázok: Sledované parametre pre Synology

V prípade, že niektorý parameter začne byť chybný, budete o tom včas informovaní buď e-mailom z CM Servera, alebo ak si nastavíte akciu, môže to byť e-mailom alebo priamo SMS správou.