Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Reporty

Reporty si vytvárate za vybrané obdobie pre vlastnú kontrolu alebo doplňujúce štatiskické informácie.  Sprístupňujú vám napríklad prehľaď o tom koľko kusov tonerov vám dodal dodávateľ (resp. centrála), koľko ste prijali, koľko kusov sa vydalo do akej tlačiarne na vašej lokalite, zásoba na konci obdobia a tak isto aj rozdiel v aktuálnom stave . Používateľ má možnosť zobrazenia len Sumárneho reportu pre jemu pridelenú lokalitu. Ďalšie reporty má na výber až používateľ s prideleným oprávnením Manažér spotrebného materiálu a môže podľa nich robiť nové objednávky, porovnať efektivitu tlače v rôznych lokalitách, má k dispozícii samostatné reporty k potvrdeným príjmom, výdajom.

Príklad sumárneho reportu spotrebného materiálu za vybrané obdobie

Obrázok: Príklad sumárneho reportu spotrebného materiálu za vybrané obdobie

Obrázky: 
Príklad sumárneho reportu spotrebného materiálu za vybrané obdobie