Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Rozpis podľa portov (zatiaľ po WIN7/2008)

Ponúka detailný zoznam prenosov cez vami zvolené porty. Cez filter v pravej strane okna zvolíte požadované parametre ako sieť, ktorú sledujete, časový interval, porty, typ grafu a zvolíte zobrazenie do tabuľky alebo grafu.

Zoznam portov k dátovým prenosom sa nachádza na viacerých miestach ako prvé je to v časti rozpis dátových prenosov podľa IP adries.

Zobrazenie portov v rozpise dátových prenosov podľa IP adries

Obrázok: Zobrazenie portov v rozpise dátových prenosov podľa IP adries

Ďalej sa porty zobrazujú v časti rozpis dátových prenosov podľa aplikácií.

Zobrazenie portov v rozpise dátových prenosov podľa aplikácií

Obrázok: Zobrazenie portov v rozpise dátových prenosov podľa aplikácií

Rovnako sa informácie o portoch nachádzaju aj v exporte do excelu.

Export zobrazenia prenesených dát spolu s portami

Obrázok: Export zobrazenia prenesených dát spolu s portami

Zobrazenie portov pre konkrétnu sieť alebo zariadenie sa jednoducho generuje cez reporty. Reporty sa nachádzajú v časti IBM -> Reporty a sú znázornené na nasledujúcom obrázku.

Vstup do reportov s možnosťou generovať report pre konkrétnu sieť alebo zariadenie

Obrázok: Vstup do reportov s možnosťou generovať report pre konkrétnu sieť alebo zariadenie

Zoznam portov vygenerovaný za konkrétnu sieť

Obrázok: Zoznam portov vygenerovaný za konkrétnu sieť

 

Obrázky: 
Zobrazenie portov v rozpise dátových prenosov podľa IP adriesZobrazenie portov v rozpise dátových prenosov podľa aplikáciíExport zobrazenia prenesených dát spolu s portamiVstup do reportov s možnosťou generovať report pre konkrétnu sieť alebo zariadenieZoznam portov vygenerovaný za konkrétnu sieť