Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Vstup do sledovania spotrebného materiálu pre bežného používateľa

V nakonfigurovanom prostredí modulu Sledovanie spotrebného materiálu sa bežný používateľ pohybuje v jednoduchých dialógoch. Prostredníctvom nich zaznamenáva "Prijatie" dodaného spotrebného materiálu na lokalitu, jeho priebežný "Výdaj" a potvrdzuje stav do priebežných "Inventúr". Do sledovania spotrebného materiálu sa dostanete cez záložku Customer Desk -> časť Sledovanie spotrebného materiálu.

Jednotlivé úkony, ktoré realizuje používateľ sú rozpísané v podmenu nižšie. 

Prijatie spotrebného materiálu -prijatie materiálu na sklad

Vydanie spotrebného materiálu - zápis výdaju zo skladu

Inventúra spotrebného materiálu - priebežné zapisovanie aktuálneho stavu na sklade

Reporty - Aj bežný používateľ si môže zostaviť sumárny report pre priradenú lokalitu

 

Obrazovka pre používateľa na prácu so spotrebným materiálom je na nasledovnom obrázku :

Vstup do sledovania spotrebného materiálu

Obrázok: Vstup do sledovania spotrebného materiálu

Obrázky: 
Vstup do sledovania spotrebného materiálu