Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Záloha MS Exchange pre windows server 2003

Nastavenie zálohovania

Obnova zo zálohy

Nastavenie zálohovania

Záloha sa vykonáva cez NT Backup . Postup vytvorenia zálohy nájdete v čast Nastavenie zálohovania pomocou programu NT Backup. Jediný rozdiel v nastavení zálohovania spočíva v tom že vyberáte partície, na ktorých sa nachádzajú súčasti Exchange ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Výber súčasti pre zálohovanie Exchange servera

Obrázok: Výber súčasti pre zálohovanie Exchange servera

Obnova zo zálohy

Možnosti obnovy Exchange:

1. Obnoviť  celý Exchange server do pôvodného umiestnenia

2. Obnoviť zvlášť jednotlivé dátové sklady do pôvodného umiestnenia (úspešnému primapovaniu obnoveného skladu do Exchange obvykle predchádza oprava cez ESEUTIL)

3. Obnova jednotlivých boxov alebo položiek cez Recovery storage group.

Ako realizovať obnovu cez Recovery storage group sa dočítate na linku :

Pre Exchange 2003 a 2007 bežiace nad systémom Windows 2003 čítajte tu.

Obrázky: 
Výber súčasti pre zálohovanie Exchange servera