Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Záloha MS SQL express

Vyhodnocovania správnosti zálohovania SQL Express serverov sa zjednodušene v CM rieši použitím externých programov. Záloha je vykonávaná špecializovaným programom, napríklad bezplatným softvérom Sql Backup and FTP, ktorý po ukončení zálohovania odošle email s logom a výsledkom zálohovania do CM servera. Pomocou funkcie CM Externé programy je log analyzovaný a je vyhodnotené či zálohovanie prebehlo v poriadku, alebo je chybné. V prípade chybného zálohovania je generované chybové hlásenie z CM. Prínosom tohto riešenia je, že operátor je odbremenený od množstva emailov o bezchybnom priebehu zálohovania a pritom sú informovaný o chybách všetci zodpovední pracovníci.

Nastavenie zálohovania

Obnova zo zálohy

Spôsob kontroly - chyby

Určenie emailovej adresy pre odosielanie správ do CM servera

Pre stiahnutie programu na zálohovanie a obnovu SQL databáz kliknite sem. Po nainštalovaní vám pribudnú na ploche dve ikonky, jedna je na nastavenie zálohovania a druhá na obnovu zo zálohy.

Ikonky na loche pre nastavenie a obnovu SQL databáz

Nastavenie zálohovania

Po otvorení programu na zálohovanie sa prihlásite na SQL server a vyberiete si, ktoré databázy chcete aby sa zálohovali, zadefinujete miesto pre uloženie záloh. Zadefinujete si emaily, na ktoré vám budu chodiť informácie o úspešných a neúspešných zálohovaniach.

Nastavenie zálohovania SQL databázy

Obrázok: Nastavenie zálohovania SQL databázy

Program na zálohovanie SQL databáz ponúka aj možnosť nastavenia pravidelného spúšťania zálohovania ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Nastavenie pravidelného spúšťania zálohovania SQL databáz

Obrázok: Nastavenie pravidelného spúšťania zálohovania SQL databáz

Po skončení nastavovania iba potvrdíte zmeny uložením a program môžete zatvoriť.

Obnova zo zálohy

Po spustení programu na zálohovanie sa pripojíte na SQL server, následne nastavíte umiestnenie zálohy, ktorú chcete obnoviť v spodnej časti vyberiete databázu, do ktorej chcete zálohu obnoviť a kliknete na tlačidlo Restore.

Nastavenie a spustenie obnovy SQL databázy

Obrázok: Nastavenie a spustenie obnovy SQL databázy

 

Spôsob kontroly - chyby

 

Vyhodnocovanie úspešne a neúspešne vykonaných záloh sa realizuje pomocou sledovania externých programov. Viac o nastavení sledovania externých programov sa dočítate v časti Logy z 3rd-party programov (externé programy)

Pre úspešné fungovanie vyhodnocovania je nutné v programe na zálohovanie SQL databáz zabezpečiť, aby sa emaily o úspešnom a neúspešnom zálohovaní posielali na CM server ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Nastavenie pre odosielanie emailov na CM server

Obrázok: Nastavenie pre odosielanie emailov na CM server

Nastavenie parametrov a rozvrhu externého programu pre SQL zálohovanie je zobrazené na nasledujúcich obrázkoch.

Nastavenie parametrov externého programu

Obrázok: Nastavenie parametrov externého programu

Nastavenie parametrov externého programu

Obrázok: Nastavenie parametrov externého programu

Nastavenie rozvrhu externého programu

Obrázok: Nastavenie rozvrhu externého programu

 

Určenie emailovej adresy pre odosielanie správ do CM servera

Emailovú adresu, ktorú je nutné zadať pre odosielanie správ do CM servera nájdete v nastavení C-Monitor klienta ktoréhokoľvek počítača, ktorý je registrovaný na vašom CM serveri v časti Admin zóna -> C-Monitor klient -> otvoríte si ktorýkoľvek PC, časť Parametre pre emailovú komunikáciu  medzi C-Monitor klientom a CM serverom ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Určenie emailovej adresy pre odosielanie správ do CM servera

Obrázok: Určenie emailovej adresy pre odosielanie správ do CM servera
Obrázky: 
Ikonky na loche pre nastavenie a obnovu SQL databázNastavenie zálohovania SQL databázyNastavenie pravidelného spúšťania zálohovania SQL databázNastavenie a spustenie obnovy SQL databázyNastavenie pre odosielanie emailov na CM serverNastavenie parametrov externého programuNastavenie parametrov externého programuNastavenie rozvrhu externého programuUrčenie emailovej adresy pre odosielanie správ do CM servera