Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Obnova z C-Image zálohy (.tbi) do virtuálnej mašiny VHD

Po nabootovaní z pripraveného Image For Linux CD(USB) podľa predchádzajúceho bodu (Príprava bootovacieho CD/USB pre migráciu), sa zobrazí úvodná obrazovka menu:

Úvodná obrazovka po nabootovaní Image for Linux CD (USB)

Obrázok: Úvodná obrazovka po nabootovaní Image for Linux CD (USB)

Ako prvé po nabootovaní z C-Image CD treba pripojiť (mountnúť) pripojený disk, na ktorom sa nachádza záloha.

Pripojenie (mount) disku so zálohou (stlačte najprv vyznačenú ikonu vo vrchnom menu)

Obrázok: Pripojenie (mount) disku so zálohou (stlačte najprv vyznačenú ikonu vo vrchnom menu)

Po pripojení (mountnutí) disku zvolíme akciu koverzie C-Image zálohy (.tbi) do virtuálneho formátu.

Spustenie nástroja CopyP2V z vrchného menu pre konverziu .tbi do VM a voľba akcie.

Obrázok: Spustenie nástroja CopyP2V z vrchného menu pre konverziu .tbi do VM a voľba akcie.

Následne zvolíme lokalitu kde sa nachádza C-Image záloha na pripojenom disku (mountnutom).

Výber lokality s C-Image zálohou (mountnutý disk)

Obrázok: Výber lokality s C-Image zálohou (mountnutý disk)

Vyberieme konkrétnu C-Image zálohu.

Výber lokality s C-Image zálohou (mountnutý disk)

Obrázok: Výber lokality s C-Image zálohou (mountnutý disk)

Skovertovanú zálohu je možné uložiť na rovnaký disk ako je uložená C-Image záloha.

Uloženie cieľovej lokality pre skonvertovanú zálohu na rovnaký disk ako pôvodná C-Image záloha

Obrázok: Uloženie cieľovej lokality pre skonvertovanú zálohu na rovnaký disk ako pôvodná C-Image záloha

Zadáme názov pre skonvertovanú zálohu vo formáte VHD.

Zadanie názvu súboru s virtuálnym strojom (typ .vhd) pre skonvertovanú zálohu

Obrázok: Zadanie názvu súboru s virtuálnym strojom (typ .vhd) pre skonvertovanú zálohu

Voľba formátu VM (VHD alebo VMDK).

Voľba formátu VM (VHD alebo VMDK), doporučujeme Virtual PC Dynamic Expanding file

Obrázok: Voľba formátu VM (VHD alebo VMDK), doporučujeme Virtual PC Dynamic Expanding file

Nastavíme veľkosť disku VM.

Nastavenie celkovej veľkosti diskov novej VM (virtuálneho stroja)

Obrázok: Nastavenie celkovej veľkosti diskov novej VM (virtuálneho stroja)

Prispôsobenie veľkosti partícií obsahu zálohy do VHD.

Prispôsobenie veľkosti partície zálohy .tbi do formátu .vhd

Obrázok: Prispôsobenie veľkosti partície zálohy .tbi do formátu .vhd

V ďalšom kroku spustíme konverziu do formátu VHD.

Spustenie konverzie existujúcej C-Image zálohy do formátu VHD

Obrázok: Spustenie konverzie existujúcej C-Image zálohy do formátu VHD

Dokončenie konverzie do VHD, je potrebne po nabootovani VM spustiť kontrolu disku.

Úspešné dokončenie konverzie zálohy

Obrázok: Úspešné dokončenie konverzie zálohy

Teraz máte k dispozícii súbor .vhd, ktorý môžete spustiť pomocou Virtual PC. Spôsob sputenia je popísaný v ďalšom bode menu Spustenie skonvertovanej C-Image zálohy v MS Virtual PC.

Obrázky: 
Pripojenie (mount) disku so zálohou (stlačte najprv vyznačenú ikonu vo vrchnom menu) Spustenie nástroja CopyP2V z vrchného menu pre konverziu .tbi do VM a voľba akcie.Výber lokality s C-Image zálohou (mountnutý disk)Uloženie cieľovej lokality pre skonvertovanú zálohu na rovnaký disk ako pôvodná C-Image zálohaZadanie názvu súboru s virtuálnym strojom (typ .vhd) pre skonvertovanú zálohuVoľba formátu VM (VHD alebo VMDK), doporučujeme Virtual PC Dynamic Expanding fileNastavenie celkovej veľkosti diskov novej VM (virtuálneho stroja)Prispôsobenie veľkosti partície zálohy .tbi do formátu .vhdSpustenie konverzie existujúcej C-Image zálohy do formátu VHDÚspešné dokončenie konverzie zálohyÚvodná obrazovka po nabootovaní Image for Linux CD (USB)Výber lokality s C-Image zálohou (mountnutý disk)