Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Reporty k SW auditu

Priebežné zobrazenie stavu evidovaných licencií

Priebežný stav evidovaných licencií, ich priradenie, počet ešte voľných licencií, všetko je najlepšie vidieť v Zozname licenčných certifikátov a licencií (Vstupné údaje -> Evidencia certifikátov a licencií).

Prehľad stavu inštalovaného softvéru za celú spoločnosť

Rýchla sumárna informácia o stave inštalovaného softvéru podá zostava z menu SW audit -> Prehľad inštalovaného SW na všetkých PC.  Zostava je odfiltrovateľná na  vybrané softvéry, počítače, typy softvérov (komerčný, voľne šíriteľné). Ako je v CM štandardné, je dostupný export do .xls a pridaná je aj zostava v PDF formáte.

V legende nájdete odporúčania ako niektoré chybné stavy ošetriť

Príklad zostavy Prehľad inštalovaného softvéru na počítačoch

Obrázok: Príklad zostavy Prehľad inštalovaného softvéru na počítačoch

Export do xls zo zostavy Prehľad inštalovaného softvéru na počítačoch

Obrázok: Export do xls zo zostavy Prehľad inštalovaného softvéru na počítačoch

.

Sumárny prehľad spoločnosti

V tejto zostave nájdete všetky  potrebné informácie. Je dostupná  len ako export do xls súboru z menu SW audit -> Sumárny prehľad spoločnosti.  Má nasledovné hárky s údajmi :

Hárok č.1 Evidenčné karty  - sumarizácia evidovaných počítačov (bez ostatných zariadení) s parametrami HW a všetkým inštalovaným softvérom (licencovaným aj voľným)

Hárok č.2 Prehľad inštalovaného licencovaného softvéru. Zostava výchádza z predchádzajúceho bodu

Hárok č.3  Softvér s chýbajúcimi licenciami. Zoznam softvéru, ktorý nie je pokrytý zakúpenou licenciou  a rozpisom, na ktorých počítačoch je softvér inštalovaný

Hárok č.4  Nakúpený softvér  Rozpis zakúpeného softvéru aj s informáciou, na ktorých počítačoch je nainštalovaný

Ukážka z hárku č.3 „Softvér s chýbajúcimi licenciami“.

Obrázok: Ukážka z hárku č.3 „Softvér s chýbajúcimi licenciami“.

Ukážka z hárku č.4 „Nakúpený softvér“

Obrázok: Ukážka z hárku č.4 „Nakúpený softvér“

V prípade, že sú potrebné údaje len z jedného počítača, tak odporúčame v Organizačnej štruktúre (alebo topológii siete) kliknúť na daný počítač a prejsť do záložky „Inštalovaný softvér“. V tejto záložke sú hneď informácie o zakúpenom softvéri, link do dokladu, prípadne iné poznámky.

V pravom hornom rohu je tlačidlo pre „Export“  , ktorým všetky požadované informácie dostanete do xls dokumentu.

Príklad stavu inštalovaného softvéru pre vybraný počítač. Pri softvéri sú ikonky charakterizujúce stav pokrytia zakúpenou licenciou a link k dokladu

Obrázok: Príklad stavu inštalovaného softvéru pre vybraný počítač. Pri softvéri sú ikonky charakterizujúce stav pokrytia zakúpenou licenciou a link k dokladu

Príklad exportovaných údajov o stave softvéru za jeden počítač

Obrázok: Príklad exportovaných údajov o stave softvéru za jeden počítač

 

Obrázky: 
Príklad zostavy Prehľad inštalovaného softvéru na počítačochExport do xls zo zostavy Prehľad inštalovaného softvéru na počítačochUkážka z hárku č.3 „Softvér s chýbajúcimi licenciami“.Ukážka z hárku č.4 „Nakúpený softvér“Príklad stavu inštalovaného softvéru pre vybraný počítač. Pri softvéri sú ikonky charakterizujúce stav pokrytia zakúpenou licenciou a link k dokladuPríklad exportovaných údajov o stave softvéru za jeden počítač