Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Prehliadanie a Vyhodnotenie

Upozornenia

Poruchy

História porúch

Poruchy na počítačoch

Zobrazenia

Zóny

Watches (Online monitoring)

Počítače

Online informácie

Internet bandwidth monitor

Zmeny na počítači

Foto dokumentácia

Manažérské informácie

Reporty

Počet zaregistr. počítačov

 

Časť Prehliadanie a Vyhodnotenie je zameraná na sledovanie funkčnosti všetkých objektov registrovaných na CM portáli. Nachádzajú sa tu informácie o poruchách na zariadeniach, konfiguračné údaje z jednotlivých zón, aktuálne informácie o počítačoch - online informácie, v tejto časti máte možnosť vytvárať ku každému zákazníkovi foto dokumentáciu a môžete tu tvoriť aj prehľadné reporty.

 

Upozornenia

Poruchy

V tejto časti sa nachádza zoznam všetkých porúch na počítačoch s označením úrovne, trvania poruchy a popis poruchy. Po rozkliknutí konkrétnej poruchy máte možnosť poruchu potvrdiť alebo zablokovať jej vyhodnocovanie, nachádza sa tu aj informácia ako treba poruchu odstrániť.

Zobrazenie zoznamu porúch na zariadeniach registrovaných na CM portáli

Obrázok: Zobrazenie zoznamu porúch na zariadeniach registrovaných na CM portáli

 

História porúch

V tejto časti je zobrazená história už odstránených porúch.

Zobrazenie už odstránených porúch v časti História porúch

Obrázok: Zobrazenie už odstránených porúch v časti História porúch

 

Poruchy na počítačoch

V tejto časti máte poruchy filtrované na jednotlivé počítače.

Možnosti filtrovania zobrazenia porúch na počítačoch

Obrázok: Možnosti filtrovania zobrazenia porúch na počítačoch

Príklad zobrazenia porúch zo zálohovaní

Obrázok: Príklad zobrazenia porúch zo zálohovaní

 

Zobrazenia

Zóny

V tejto časti sú zobrazené konfiguračné údaje, údaje o HW atď. pre jednotlivé zóny.

Zobrazenie vybraných zón pre počítače registrované na CM portáli

Obrázok: Zobrazenie vybraných zón pre počítače registrované na CM portáli

Alternatívne je možné zobraziť zóny ako samostatné položky menu.

Zóny ako položky menu

Obrázok: Zóny ako položky menu

 

Watches (Online monitoring)

V tejto časti sa nachádza zoznam všetkých Watches, ktoré sa vyhodnocujú na počítačoch. Prostredníctvom CM portálu máte možnosť tieto watche editovať, pridávať im podmienky pre vyhodnocovanie, alebo ich môžete úplne odstrániť.

Zobrazenie watchov a ich aktuálneho stavu

Obrázok: Zobrazenie watchov a ich aktuálneho stavu

Zobrazenie a nastavovanie akcií watchov pri zmene ich stavu cez CM portál

Obrázok: Zobrazenie a nastavovanie akcií watchov pri zmene ich stavu cez CM portál

Zobrazenie a nastavovanie podmienok pre vyhodnocovanie watchov na CM portáli

Obrázok: Zobrazenie a nastavovanie podmienok pre vyhodnocovanie watchov na CM portáli

 

Počítače

V tejto časti sa nachádza zoznam všetkých zariadení registrovaných na CM portáli. Pomocou horného filtra si tieto zariadenia môžete odfiltrovať pre konkrétnu spoločnosť, zákazníka a pod. Od verzie 2.6 pribudlo automatická Detekcia Skype programu s posledne prihláseným Skype name, tento údaj je zobrazený aj na nasledujúcom obrázku v úplne poslednom riadku.

Detail počítača so základnými informáciami o HW, kontaktom na používateľa a možnosťou vzdialeného pripojenia

Obrázok: Detail počítača so základnými informáciami o HW, kontaktom na používateľa a možnosťou vzdialeného pripojenia

 

Online informácie 

V tejto časti sa nachádzajú aktuálne informácie o počítači, je tu zobrazené aktuálne zaťaženie HW komponentov na PC, sú tu zobrazené aj dva procesy, ktoré najviac zaťažujú pamäť a procesor ako aj aktuálna sieťová konfigurácia.

Zobrazenie historgamu záťaže PC z Online informácií

Obrázok: Zobrazenie historgamu záťaže PC z Online informácií

Viac informácií sa dočítate v časti Online informácie.

Internet bandwidth monitor  

V tejto časti je zobrazený prehľad o prenesených dátach v sieti pre jednotlivé počítače, s možnosťou rozdelenia na procesy, s detailom prenosu podľa aplikácií.

Internet bandwidth monitor

Obrázok: Internet bandwidth monitor

Viac informácií sa dočítate v časti Prenesené dáta cez internet.

Zmeny na počítači

V tejto časti sú zobrazené všetky zmeny v HW a SW konfigurácií počítača.

Zobrazenie zmien na počítači s možnosťou filtrácie na konkrétnu zónu

Obrázok: Zobrazenie zmien na počítači s možnosťou filtrácie na konkrétnu zónu

Zobrazenie zmien na PC pre zónu softvér

Obrázok: Zobrazenie zmien na PC pre zónu softvér
Foto dokumentácia

Od verzie 2.6 pribudla možnosť pridávať obrázky ku každému zariadeniu evidovanému na CM portáli.  Obrázky sa k zariadeniam pridávajú v časti Prehliadanie  Vyhodnotenie -> Zobrazenia -> Počítače, pomocou horného filtra si vyhľadáte konkrétne zariadenie a v riadku Picture ako je znázornené na nasledujúcom obrázku kliknete na tlačidlo spravovať obrázky. V nasledujúcom okne si nahráte a pomenujete obrázky a kliknete na tlačidlo Pridať fotografie.

Možnosť pridať obrázok ku každému zariadeniu v CM

Obrázok: Možnosť pridať obrázok ku každému zariadeniu v CM

Po úspešnom pridaní sa vám fotka zobrazí pod zariadením ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Zobrazenie zariadenia s pridaným obrázkom

Obrázok: Zobrazenie zariadenia s pridaným obrázkom

Rozsiahlymi zmenami prešla aj Foto dokumentácia, ktorá sa nachádza v časti Prehliadanie a Vyhodnotenie  -> Zobrazenia -> Foto dokumentácia. V tejto časti máte ku každému zákazníkovi pridať foto dokumentáciu napríklad fotografie zapojenia switchov, fotografie serverovne a pod., ktoré vám uľahčia orientáciu v prípade že sa vyskytne nejaký problém.

Vstup do foto dokumentácie pre konkrétneho zákazníka

Obrázok: Vstup do foto dokumentácie pre konkrétneho zákazníka

Vo foto dokumentácii sa vám zobrazujú aj všetky fotografie priradené k objektom, ďalšie fotky pridáte v časti foto dokumentácia kde si pomocou horného filtra nájdete konkrétneho zákazníka a kliknete na tlačidlo zobraziť. V nasledujúcom okne budete mať možnosť pridávať fotografie ale ich aj editovať, rovnako máte možnosť ich triedenia do skupín pre ľahšiu orientáciu. Príklad hotovej foto dokumentácie je zobrazený na nasledujúcom obrázku.

Výsledný stav fotodokumentácie konkrétneho zákazníka

Obrázok: Výsledný stav fotodokumentácie konkrétneho zákazníka

Manažérské informácie

 

Reporty 

V tejto časti máte možnosť tvoriť prehľadné reporty, ktoré vám pomáhajú v udržiavaní čo najlepšieho stavu zariadení registrovaných na CM portáli.

Zoznam reportov

Obrázok: Zoznam reportov

Viac informácií sa dočítate v časti Reporty.

Počet zaregistr. počítačov

V tejto časti sa nachádza zoznam celkového počtu zaregistrovaných PC na CM portáli, ktoré sú rozdelené podľa typu licencie.

Počty zaregistrovaných PC v CM rozdelený podľa typu licencie

Obrázok: Počty zaregistrovaných PC v CM rozdelený podľa typu licencie
Obrázky: 
Zobrazenie zoznamu porúch na zariadeniach registrovaných na CM portáliZobrazenie už odstránených porúch v časti História porúchMožnosti filtrovania zobrazenia porúch na počítačochPríklad zobrazenia porúch zo zálohovaníZobrazenie vybraných zón pre počítače registrované na CM portáliZobrazenie watchov a ich aktuálneho stavuZobrazenie a nastavovanie akcií watchov pri zmene ich stavu cez CM portálZobrazenie a nastavovanie podmienok pre vyhodnocovanie watchov na CM portáliDetail počítača so základnými informáciami o HW, kontaktom na používateľa a možnosťou vzdialeného pripojeniaOnline informácie - aktuálna IP adresaZobrazenie historgamu záťaže PC z Online informáciíInternet bandwidth monitorZobrazenie zmien na počítači s možnosťou filtrácie na konkrétnu zónuZobrazenie zmien na PC pre zónu softvérMožnosť pridať obrázok ku každému zariadeniu v CM Zobrazenie zariadenia s pridaným obrázkomVstup do foto dokumentácie pre konkrétneho zákazníkaVýsledný stav fotodokumentácie konkrétneho zákazníkaZoznam reportovPočty zaregistrovaných PC v CM rozdelený podľa typu licencie