Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Zozbierané konfig. údaje z PC

C-Monitor nainštalovaný na PC zbiera v pravidelných intervaloch (v závislosti od typu licencie) nasledujúce konfiguračné údaje z PC.

Verzia, produkt. kľúč OS a kancelárskeho softvéru Office - zbiera informácie o type nainštalovaného OS a office aj s produck key - pre bližšie informácie kliknite sem.

Zoznam lokálnych diskov - zbiera informácie o lokálnych diskoch, ich využitie a upozorňuje na ich naplnenie, sleduje zdravie diskov, pre viac info. kliknite sem.

Zoznam primapovaných sieťových diskov -  zbiera informácie o primapovaných sieťových diskoch s ich kapacitou, volným miestom a sieťovou cestou

Zoznam inštalovaných service packov - zobrazí informácie o nainštalovaných service packov ako aj ďalších win. aktualizácií aj s dátumom aktualizácie

Konfigurácia Outlook, Outlook Express a dátových súborov - sleduje nastavenie emailových účtov a monitoruje veľkosti pst. súborov a predchádza preplneniu archívu a obmedzeniu emailovej komunikácie, pre bližšie info. kliknite sem .

Zoznam bodov obnovenia - monitoruje a zbiera informácie o vytvorených bodoch obnovy vo windowsoch a upozorní ak sa body obnovy nevytvárajú alebo už dlhší čas neboli vytvorené

Detailné sieťové nastavenia - zbiera info. o sieťových adaptéroch na PC a info. o ich nastavení, zobrazuje typ sieťového adaptéra jeho MAC adresu, IP adresu , IP adresu DHCP servera, IP adresu DNS servera a ich masky podsiete, pre bližšie informácie o Kontrole sieťovej IP konfigurácie kliknite sem

Prehľad inštalovaných služieb - zozbierava služby bežiace na zariadeni, ich umiestnenie ,status.


Zoznam programov   - zoznam všetkých nainštalovaných programov na PC, pre viac info kliknite sem.

Zoznam programov spúšťaných po štarte - zoznam programov spustených automaticky po štarte PC aj s ich umiestnením
  
Zoznam inštalovaných tlačiarní - zbiera zoznam nainštalovaných tlačiarní na PC, k sieťovým tlačiarniam pridáva aj ich IP adresu

VPN (OpenVPN) nastavenia - zbiera info o nastaveniach Open VPN, IP adresu na ktorú sa vzdialene pripája, a cestu k súčastiam VPN (Ca, Cert, Key)

Informácie k vybraným klientom vzdialeného prístupu - Informácie napr. o programe Team viewer: verzia umiestnenie

Prehľad nastavených zdieľaní  - zobrazí zoznam zdielaných partícií, priečinkov a sieťovú cestu k nim

Sumárny Report z Descript-u - získavá sa pomocou modulu C-Descript, spustením autodescriptu sa sajú zozbierať informácie aj z počítačov na ktorom nieje nainštalovaný C-Monitor, pre bližšie informácie kliknite sem.

Zozbierané konfig. údaje z PC v časti CM IT monitoring  -> Zobrazenia -> Zóny

Obrázok: Zozbierané konfig. údaje z PC v časti Prehliadanie a vyhodnotenie -> Zobrazenia -> Zóny

 

Obrázky: 
Zozbierané konfig. údaje z PC v časti Prehliadanie a vyhodnotenie  -> Zobrazenia -> Zóny