Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Vzdialené ovládanie C-Monitor nastavení

Vzdialená zmena nastavení C-Monitor klienta

Možnosť pretlačiť ikonku C medzi zobrazené ikony v paneli úloh

Vzdialená zmena nastavení C-Monitor klienta

Úvodné nastavenia každého novo zaregistrovaného C-Monitor klienta sa preberajú z nastavenia zákazníka, pod ktorým sa zariadenie registruje. Nastavenie C-Monitor klienta v nastavení zákazníka zákazníka môžete meniť v záložke technické nastavenia ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Zobrazenie počiatočných nastavení C-Monitor klienta po registrácií, ktoré sa nachádzajú v nastavení zákazníka v záložke Technické nastavenia

Obrázok: Zobrazenie počiatočných nastavení C-Monitor klienta po registrácií, ktoré sa nachádzajú v nastavení zákazníka v záložke Technické nastavenia

V prvej časti  Technické nastavenia , máte možnosť nastaviť customer name - meno zákazníka tento názov sa potom používa pri vyhľadávaní na CM portáli

Nachádza sa tu dátum platnosti licencie pre tohto zákazník s možnosťou zapnúť automatické predlžovanie licencie - pokiaľ C-Monitor klient nemá platnú licenciu nevyhodnocujú sa na tomto PC žiadne parametre až kým sa licencia obnoví.

Zapnutím voľby zadávania hesla pre prístup do konfigurácie C-Monitoru bude možné meniť nastavenia C-Monitor klienta, editovať a pridávať pravidelné úlohy a watches až po zadaní hesla, ktoré si sem zadáte, odporúčame si sem vždy zadávať heslo pretože tak predídete neoprávneným zmenám nastavení zo strany používateľa PC.

Ďalšie nastavenia sú popísané v obrázku a slúžia predovšetkým na komunikáciu C-Monitor klienta s CM serverom, pri vytváraní zákazníka sa tieto nastavenia vytvárajú automaticky.

Upozornenie

Pri zmene technických nastavení zákazníka sa zmeny premietnu len na ďalších novo zaregistrovaných C-Monitor klientoch. Nastavenie dovtedy zaregistrovaných C-Monitor klientov je možné meniť na dvoch miestach buď v časti  Admin zóna  -> C-Monitor klient ->Nastavenia C-Monitor na PC -> tu si môžete označiť aj viacero PC a editovať ich naraz kliknutím na tlačidlo editovať označené. Zmena nastavení C-Monitor klienta je zobrazená na nasledujúcom obrázku, políčka so šedým pozadím majú rovnaké nastavenie ako je nastavenie  celého zákazníka.

Zmena nastavení C-Monitor klienta v časti Admin zóna  -> C-Monitor klient ->Nastavenia C-Monitor na PC

Obrázok: Zmena nastavení C-Monitor klienta v časti Admin zóna -> C-Monitor klient ->Nastavenia C-Monitor na PC

Druhá možnosť editovať nastavenie C-Monitor klienta je časť Admin zóna -> Hlavné menu -> Počítače -> tu si vyberiete konkrétny jeden PC a zvolíte možnosť editovať, následne sa presuniete do záložky Nastavenie C-Monitora na tomto mieste sa dá meniť nastavenie C-Monitor klienta vždy len pre jedno zariadenie nieje možné editovať viacero zariadení naraz.

Zmena nastavení C-Monitor klienta v časti Admin zóna -> Hlavné menu -> Počítače

Obrázok: Zmena nastavení C-Monitor klienta v časti Admin zóna -> Hlavné menu -> Počítače

Možnosť pretlačiť ikonku C medzi zobrazené ikony v paneli úloh

Od verzie 2.6 sa po inštalácii C-Monitora na WIN7/2008  objaví automaticky C-Monitor ikonka v paneli úloh, pre staršie verzie je nutné túto voľbu zapnúť v nastavení. Toto nastavenie sa dá meniť v časti Admin.zóna -> C-Monitor klient  -> Nastavenia C-Monitor na PC ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Možnosť pretlačiť ikonku C medzi zobrazené ikony v paneli úloh

Obrázok: Možnosť pretlačiť ikonku C medzi zobrazené ikony v paneli úloh

Nastavená voľba zobrazovania ikonky aj notifikácii C-Monitor klienta v paneli úloh

 

Obrázky: 
Zobrazenie počiatočných nastavení C-Monitor klienta po registrácií, ktoré sa nachádzajú v nastavení zákazníka v záložke Technické nastaveniaZmena nastavení C-Monitor klienta v časti Admin zóna  -> C-Monitor klient ->Nastavenia C-Monitor na PCZmena nastavení C-Monitor klienta v časti Admin zóna -> Hlavné menu -> PočítačeMožnosť pretlačiť ikonku C medzi zobrazené ikony v paneli úlohNastavená voľba zobrazovania ikonky aj notifikácii C-Monitor klienta v paneli úloh