Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Sledovanie platnosti softvéru

Sledovanie platnosti certifikátu sa realizuje pre certifikáty s obmedzenou dobou platnosti. Doba platnosti certifikátu zadávate pri vytváraní certifikátu v časti  Licencie na certifikáte tak ako je vidieť na nasledujúcom obrázku.

Upozornenie:  Pre viacero certifikátov s obmedzenou dobou platnosti odporúčame každú licenciu zaevidovať zvlášť a to z toho dôvodu že pri vypršaní jej platnosti je nutné túto licenciu archivovať aby sa nezobrazovali upozornenia o skončení platnosti licencie a keď máte na jednom certifikáte zaevidované dve a viac licencií s rôznou dĺžkou platnosti je možné archivovať len všetky licencie naraz, preto je lepšie každú licenciu s obmedzenou dobou platnosti zaevidovať zvlášť.

Postup zaevidovania certifikátu a evidovanej licencie nájdete TU.

Nastavenie doby platnosti pri vytváraní nového certifikátu

Obrázok: Nastavenie doby platnosti pri vytváraní nového certifikátu

Upozornenie o skončení platnosti licencie vám bude zaslané emailom 30 dní pred dátumom vypršania licencie a tak isto sa vám bude zobrazovať upozornenie v časti CM IT monitoring -> Upozornenia -> Poruchy kde sa vám po výbere filtru s názvom Softvérová licencia - vypršanie platnosti (audit SW) zobrazia všetky evidované licencie, ktorým v najbližšej dobe vyprší platnosť ako je vidieť na nasledujúcom obrázku.

Upozornenie o skončení platnosti licencie s počtom dní do jej vypršania na CM portály

Obrázok: Upozornenie o skončení platnosti licencie s počtom dní do jej vypršania na CM portály

Odstránenie poruchy zrealizujete zarchivovaným certifikátu na ktorom je licencia zaevidovaná. V zozname licenčných certifikátov si otvoríte certifikát so skončenou platnosťou ako je vidieť na obrázku nižšie.

Vstup do zoznamu certifikátov a otvorenie certifikátu so skončenou platnosťou

Obrázok: Vstup do zoznamu certifikátov a otvorenie certifikátu so skončenou platnosťou

V hlavičke certifikátu kliknete na tlačidlo Archivovať . Následne sa odstránia všetky upozornenia.

Možnosť archivácie evidovanej licencie

Obrázok: Možnosť archivácie evidovanej licencie

 

Obrázky: 
Nastavenie doby platnosti pri vytváraní nového certifikátuUpozornenie o skončení platnosti licencie s počtom dní do jej vypršania na CM portály Vstup do zoznamu certifikátov a otvorenie certifikátu so skončenou platnosťouMožnosť archivácie evidovanej licencie