Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Dôležité súbory z C-Monitor klienta na CM portáli

Dôležité súbory z C-Monitor klienta na CM portáli poskytujú možnosť stiahnutia súborov s nastaveniami zálohovaní pre konkrétny počítač, môžete tu stiahnuť súbor s naplánovanými úlohami C-Monitor schedulera, zobrazujú sa tu zozbierané údaje o prístupových právach z NTFS, nájdete tu aj výstupný súbor z modulu C-Descript, konfiguračné súbory pre watches a veľa ďalšieho. Vstup do dôležitých súborov z C-Monitor klienta sa realizuje prostredníctvom CM portálu v časti Admin zóna -> C-Monitor klient -> Stiahnuté súbory z počítačov -> Pomocou horného filtra si zvolíte zariadenie -> kliknete na tlačidlo Zobraziť.

Vstup do stiahnutých súborov z počítačov

Následne sa vám načíta zoznam stiahnutých súborov pre konkrétne zariadenie ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Zoznam stiahnutých súborov z konkrétneho počítača, zobrazenie filtra pre výber požadovaného typu súborov

Popis jednotlivých typov súborov je bližšie rozpísaný v časti Zoznam prípon súborov.

Obrázky: 
Vstup do stiahnutých súborov z počítačovZoznam stiahnutých súborov z konkrétneho počítača, zobrazenie filtra pre výber požadovaného typu súborov