Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Evidencia služieb (nielen) k HW

Typy služieb vhodných k evidencii

Evidovaním služieb v CM získate prehľad o objednaných službách k zabezpečeniu IT, termínoch ich platnosti a expirácie. Evidovať je možné služby ako napríklad predplatená antispam ochrana, služby internetových providerov, carepacky.

Príklad evidovaných služieb

Obrázok: Príklad evidovaných služieb

Zavedenie služby do CM

Služba sa zavedie cez nový nákupný doklad, ktorého hlavičku vyplníme ako v príklade (pozrite Zavedenie nákupného (nadobúdacieho) dokladu do evidenci). Po vyplnení hlavičky dokladu vypĺňame Položky nákupného dokladu, kde pri voľbe typu treba zvoliť Nákup služby, vyplniť potrebné údaje ako názov služby, cena, DPH.
Zavedenie služby do CM

Obrázok: Zavedenie služby do CM

Po uložení údajov v Priradení služby, zvolíme dĺžku trvania služby a priradíme ju k danému zariadeniu. Týmto je služba zavedená.
Výber dĺžky trvania služby a priradenie k zariadeniu

Obrázok: Výber dĺžky trvania služby a priradenie k zariadeniu

V SW a HW evidencií zavádzame služby a nastavujeme ich dátum vypršania. Upozornenie o vypršaní príde pridelenému technikovi na mail vo forme poruchy. Pre vybrané služby t.j. antivírusové služby a internetové domény sú preddefinované formuláre v CM v Admin zóne -> Zákazníci.

Zoznam evidovaných služieb v SW&HW audite skontrolujeme v hornom menu Služby.
Kontrola zapísaných služieb

Obrázok: Kontrola zapísaných služieb

Pre vybrané služby ako je antivírusová ochrana a domény sú v CM zavedené už preddefinované formuláre v  Admin zóne - > Zákazníci - > konkrétny zákazník

Formuláre pre vybrané služby v CM

Obrázok: Formuláre pre vybrané služby v CM

 

Obrázky: 
Príklad evidovaných služiebZavedenie služby do CMVýber dĺžky trvania služby a priradenie k zariadeniuKontrola zapísaných služiebFormuláre pre vybrané služby v CM