Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Admin zóna

Hlavné menu

Zákazníci

Počítače

Audit SW a evidencia HW

Používatelia

Môj profil

Zákaznícke kontá

Používateľská história

Admin. nástroje

Inštalácie a skripty

Udržiavanie PC

C-Monitor klient

Nastavenie C-Monitor na PC

Rozvrhy a stav úloh

Watches - nastavenia

Aktualizácia C-Monitor kl.

Verzie

Licencie

Stiahnuté súbory z počítačov

Komunikácia

Odoslané požiadavky z CM

Prijaté správy do CM

Vzdialený prístup

Odoslané SMS a Emaily

Externé programy

Parametre ext programov

Rozvrhy ext programov

Archív

Zóny zmazaných počítačov

Zmazané počítače

Zmazaní zákazníci

Archív záloh a imagov

Parametre

Nastavenie porúch

V tejto časti sú popísané všetky časti menu nachádzajúce sa v časti Admin zóna na CM portáli. V časti Admin Zóna slúži na registráciu nových zákazníkov, správu zaregistrovaných počítačom, správu licencií C-Monitor klienta, nachádzajú sa tu logy z činnosti operátorov na CM portáli, a slúži na vzdialené nastavovanie a údržbu zariadení registrovaných na CM portáli.

Hlavné menu

Zákazníci

V časti zákazníci sa nachádza zoznam všetkých zaregistrovaný zákazníkov na CM portáli, so zobrazením priradených operátorov na riešenie požiadaviek týchto zákazníkov. V tejto časti sa registruje každý nový zákazník.

Zobrazenie zoznamu zákazníkov s priradenými operátormi a počtom registrovaných PC na CM portáli

Obrázok: Zobrazenie zoznamu zákazníkov s priradenými operátormi a počtom registrovaných PC na CM portáli

Po vstupe do detailu niektorého zákazníka máte možnosť meniť kontaktné informácie, technické nastavenia, C-Desk nastavenia a ďalšie prepínaním medzi záložkami, ktoré sú zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Zobrazenie detailu zákazníka s rôznymi možnosťami nastavenia

Obrázok: Zobrazenie detailu zákazníka s rôznymi možnosťami nastavenia

Viac informácií sa dočítate v časti vytvorenie zákazníka.

 

Počítače

V časti počítače sa nachádza zoznam všetkých zaregistrovaných počítačov na CM portáli so základnými údajmi o používateľovi, type C-Monitor licencie a času kedy bol PC online.

Zobrazenie zoznamu počítačov registrovaných na CM portáli

Obrázok: Zobrazenie zoznamu počítačov registrovaných na CM portáli

Po vstupe do detailu konkrétneho PC máte možnosť meniť pre tento počítač všeobecné nastavenia, nastavenia pre vyhodnocovanie zón na tomto PC ako aj nastavenie C-Monitor klienta prepínaním medzi záložkami, ktoré sú zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Zobrazenie detailu konkrétneho PC s rôznymi možnosťami nastavenia

Obrázok: Zobrazenie detailu konkrétneho PC s rôznymi možnosťami nastavenia
Audit SW a evidencia HW

V tejto časti sa nachádza zoznam všetkých počítačov a na nich nainštalovaný softvér pre konkrétneho zákazníka, v tejto časti máte možnosť zadávať platnosť záruky pre jednotlivé zariadenia, evidovať licencie a ich spárovanie so zariadeniami, ktoré tieto licencie využívajú

Zoznam zákazníkov v Audit SW a evidencia HW

Obrázok: Zoznam zákazníkov v Audit SW a evidencia HW

Rovnako sa tu nachádza aj zobrazenie topológie siete a zoznam tlačiarní.

Zobrazenie detailu konkrétneho zákazníka v Audit SW a evidencia HW

Obrázok: Zobrazenie detailu konkrétneho zákazníka v Audit SW a evidencia HW

Viac informácií sa dočítate v časti Softvérový audit, zoznamy softvéru a Evidencia hardvéru

Používatelia

Môj profil

Môj profil, globál. nastavenia je prístupný len pre konto správcu, pomocou horných záložiek máte možnosť preddefinovať jednotlivé nastavenia, od ktorých sa následne budú odvíjať nastavenia všetkých zákazníkov a operátorov.

Zobrazenie nastavenia profilu správcu a globálnych nastavení

Obrázok: Zobrazenie nastavenia profilu správcu a globálnych nastavení

Môj profil je prístupný pre konto operátora a zákaznícke konto, tu máte možnosť meniť a prispôsobovať nastavenia len pre vaše konto.

Zobrazenie nastavenia konta operátora

Obrázok: Zobrazenie nastavenia konta operátora
Zákaznícke kontá

V tejto časti sa nachádza zoznam všetkých zákazníckych kont, ktoré sú registrované na CM portáli.

Zobrazenie zoznamu zákazníckych kont

Obrázok: Zobrazenie zoznamu zákazníckych kont

V detaile konkrétneho zákazníckeho konta máte možnosť meniť jeho základné údaje, oprávnenia, prístup k spotrebnému materiálu ako aj priradenie k zákazníkom.

Nastavenie zákazníckeho konta

Obrázok: Nastavenie zákazníckeho konta

Viac informácií sa dočítate v časti Zákaznícke konto.

Používateľská história

V časti používateľská história máte možnosť pre každé registrované konto na CM portáli zobraziť pre toto konto históriu, čas kedy bol prihlásený, odhlásený, a pod.

Zoznam registrovaných používateľov

Obrázok: Zoznam registrovaných používateľov

Logy z činnosti pre konkrétne konto

Obrázok: Logy z činnosti pre konkrétne konto

Admin. nástroje

Inštalácie a skripty

V tejto časti máte možnosť vzdialenej inštalácie pomocou CM portálu.

Vstup do časti Inštalácie a skripty

Obrázok: Vstup do časti Inštalácie a skripty

Viac informácií sa dočítate v časti Vzdialené inštalácie a skripty.

Udržiavanie PC

V tejto časti môžete na diaľku udržiavať PC, vypnúť ho, zapnúť, reštartovať, sledovať eventlog ako aj spravovať procesy a služby.

CM Remote Services

Obrázok: CM Remote Services

Viac informácií sa dočítate v časti Udržiavanie PC.

C-Monitor klient

Nastavenie C-Monitor na PC

V tejto časti máte možnosť po rozkliknutí konkrétneho počítača meniť jeho nastavenia C-Monitor klienta.

Nastavenie C-Monitor klienta na PC - zobrazenie zoznamu PC s nainštalovaným C-Monitor klientom

Obrázok: Nastavenie C-Monitor klienta na PC - zobrazenie zoznamu PC s nainštalovaným C-Monitor klientom

Detail nastavenia C-Monitor klienta na konkrétnom PC

Obrázok: Detail nastavenia C-Monitor klienta na konkrétnom PC
Rozvrhy a stav úloh

V tejto časti môžete spúšťať, pridávať aj odoberať, ako aj editovať pravidelné úlohy v C-Monitor klientovi na konkrétnom PC. Rovnako sa tu nachádza aj zoznam aktuálne bežiacich a čakajúcich úloh ako aj zoznam vykonaných úloh s ich výsledkom.

Zoznam počítačov v časti rozvrhy a stavy uloh

Obrázok: Zoznam počítačov v časti rozvrhy a stavy uloh

Zobrazenie rozvrhu naplánovaných úloh s možnosťou zobraziť bežiace a čakajúce úlohy a vykonané úlohy

Obrázok: Zobrazenie rozvrhu naplánovaných úloh s možnosťou zobraziť bežiace a čakajúce úlohy a vykonané úlohy

Viac informácií sa dočítate v časti Plánovanie úloh a Stavy naplánovaných úloh.

Watches - nastavenia

V tejto časti máte možnosť editovať akcie a nastavenia parametrov pre vyhodnocovania watchu prostredníctvom CM portálu.

Zoznam watchov aj so zobrazením stavu parametrov ktoré vyhodnocujú

Obrázok: Zoznam watchov aj so zobrazením stavu parametrov ktoré vyhodnocujú

Detail nastavenia akcií watchu

Obrázok: Detail nastavenia akcií watchu

Viac informácií sa dočítate v časti Základné nastavenie Watchu na CM portáli.

Aktualizácia C-Monitor kl.

V tejto časti nahrávate a rozposielate aktualizačné balíčky C-Monitor klienta na počítače.

Zobrazenie zoznamu počítačov aj s aktuálnou verziou C-Monitor klienta

Obrázok: Zobrazenie zoznamu počítačov aj s aktuálnou verziou C-Monitor klienta

Príklad rozposlania aktualizačného balíčku na vybrané počítače

Obrázok: Príklad rozposlania aktualizačného balíčku na vybrané počítače

Viac informácií sa dočítate v časti Update.

Verzie

V tejto časti si môžete skontrolovať verzie všetkých modulov  C-Monitor klienta aby ste mali istotu že pracujete s aktuálnou verziou.

Zobrazenie zoznamu počítačov v časti Verzie

Obrázok: Zobrazenie zoznamu počítačov v časti Verzie

Zobrazenie verzií modulov C-Monitor klienta

Obrázok: Zobrazenie verzií modulov C-Monitor klienta
Licencie

V tejto časti môžete meniť typ licencie C-Monitor klienta ako aj meniť a predlžovať platnosť aktuálnej licencie, je tu zobrazený aj stav licencie.

Zobrazenie typu a stavu licencie pre počítače registrované na CM serveri

Obrázok: Zobrazenie typu a stavu licencie pre počítače registrované na CM serveri
Stiahnuté súbory z počítačov

V tejto časti sa nachádza zoznam všetkých súborov prijatých z C-Monitor klienta na CM server ako sú napr. logy, konfiguračné nastavenia zálohovaní, watches nastavenia a pod.

Zobrazenie stiahnutých  súborov z počítača

Obrázok: Zobrazenie stiahnutých súborov z počítača

Zobrazenie konkrétneho typu súboru pomocou horného filtra

Obrázok: Zobrazenie konkrétneho typu súboru pomocou horného filtra

Viac informácií sa dočítate v časti Dôležité súbory z C-Monitor klienta na CM portáli

Komunikácia

Odoslané požiadavky z CM

V tejto časti sa nachádza zoznam všetkých požiadaviek odoslaných na počítače prostredníctvom CM portálu.

Zobrazenie odoslaných požiadaviek z CM portálu na jednotlivé PC

Obrázok: Zobrazenie odoslaných požiadaviek z CM portálu na jednotlivé PC

 

Prijaté správy do CM

V tejto časti sa nachádzajú všetky správy prijaté z C-Monitor klienta na CM server ako sú napríklad logy a pod.

Zobrazenie zoznamu počítačov konkrétnej spoločnosti s možnosťou zobrazenia adresáru s prijatými správami do CM

Obrázok: Zobrazenie zoznamu počítačov konkrétnej spoločnosti s možnosťou zobrazenia adresáru s prijatými správami do CM

Zoznam súborov v adresári konkrétneho počítača

Obrázok: Zoznam súborov v adresári konkrétneho počítača
Vzdialený prístup

V tejto časti sa nachádzajú logy so všetkých vzdialených prístupov z CM portálu na počítač aj s časom a menom používateľa, ktorý na daný PC pristupoval.

Zobrazenie logov so všetkých vzdialených prístupov z CM portálu

Obrázok: Zobrazenie logov so všetkých vzdialených prístupov z CM portálu
Odoslané SMS a Emaily

V tejto časti sa nachádza zoznam všetkých odoslaných emailov a SMS z CM portálu napríklad operátorom pre zmene niektorých sledovaných parametrov ako napríklad výpadok online spojenia dôležitého servera a pod.

Zobrazenie zoznamu odoslaných SMS a emailov z CM portálu

Obrázok: Zobrazenie zoznamu odoslaných SMS a emailov z CM portálu

 

Externé programy

Parametre ext programov

V tejto časti sa nachádza vami zadefinovaný zoznam externých programov, ktorých funkčnosť sledujete prostredníctvom CM portálu a C-Monitor klienta, spolu s parametrami pre vyhodnocovanie funkčného stavu externého programu.

Zoznam nastavených parametrov pre vyhodnocovanie chodu externých programov

Obrázok: Zoznam nastavených parametrov pre vyhodnocovanie chodu externých programov

Detail nastavenia parametrov pre vyhodnocovanie konkrétneho externého programu

Obrázok: Detail nastavenia parametrov pre vyhodnocovanie konkrétneho externého programu

Viac informácií sa dočítate v časti Logy z 3rd-party programov (externé programy).

Rozvrhy ext programov

Základným organizačným prvkom v CM je počítač s priradeným CM-ID. Každý typ poruchy (mimo druhej časti C-Desk) sa viaže k nejakému počítaču. Táto logika zostáva aj v Externých programoch. Znamená to, že ak keby ste si dávali posielať log z počítača, ktorý v CM nie je, musíte vyhodnocovanie realizovať vo väzbe k nejakému počítaču s CM-ID.

Dôvod prečo sa táto časť priradenia volá Rozvrhy externých programov, je že log sa musí posielať pravidelne. Log je očakávaný do určitého intervalu, definovanom v rozvrhu, a keď nepríde, tak je možné povedať, že došlo k chybe, ktorú treba riešiť.

Uložené rozvrhy pre vyhodnocovanie parametrov externých programov

Obrázok: Uložené rozvrhy pre vyhodnocovanie parametrov externých programov

Detail rozvrhu a parametre,ktoré sa pri konkrétnom externom programe vyhodnocujú

Obrázok: Detail rozvrhu a parametre,ktoré sa pri konkrétnom externom programe vyhodnocujú

Viac informácií sa dočítate v časti Logy z 3rd-party programov (externé programy).

Archív

Zóny zmazaných počítačov

V tejto časti máte možnosť prezerať vybrané zóny pre vymazané počítače.

Zobrazenie zón vymazaných počítačov z Cm portálu

Obrázok: Zobrazenie zón vymazaných počítačov z Cm portálu

Viac informácií sa dočítate v časti Archív vymazaných objektov.

Zmazané počítače

V tejto časti sa nachádza zoznam vymazaných počítačov z CM portálu aj so základnými registračnými údajmi. Vymazané objekty nieje možné obnoviť.

Zobrazenie zoznamu vymazaných počítačov z CM portálu

Obrázok: Zobrazenie zoznamu vymazaných počítačov z CM portálu

Viac informácií sa dočítate v časti Archív vymazaných objektov.

Zmazaní zákazníci

V tejto časti sa nachádza zoznam vymazaných zákazníkov, zákazníkov z tohto zoznamu je možné obnoviť.

Zobrazenie zoznamu zmazaných zákazníkov s možnosťou ich obnovy z archívu

Obrázok: Zobrazenie zoznamu zmazaných zákazníkov s možnosťou ich obnovy z archívu

Viac informácií sa dočítate v časti Archív vymazaných objektov.

Archív záloh a imagov

V tejto časti sa nachádzajú informácie o všetkých zálohovaniach, ich nastavenie ako aj logy zo zálohovaní pre vymazané počítače.

Zobrazenie histórie záloh a image pre vymazané počítače

Obrázok: Zobrazenie histórie záloh a image pre vymazané počítače

Možnosť zobrazenia logov z priebehu zálohovaní

Obrázok: Možnosť zobrazenia logov z priebehu zálohovaní

Parametre

Nastavenie porúch

V tejto časti môžete meniť parametre vyhodnocovania a notifikácie porúch.

Príklad nastavenie parametra pre vyhodnocovanie porúch pri chybnom zálohovaní C-Backup s intervalom do 6 dní

Obrázok: Príklad nastavenie parametra pre vyhodnocovanie porúch pri chybnom zálohovaní C-Backup s intervalom do 6 dní

Viac informácií sa dočítate v časti Nastavenia a notifikácia porúch.

 

Obrázky: 
Zobrazenie zoznamu zákazníkov s priradenými operátormi a počtom registrovaných PC na CM portáliZobrazenie detailu zákazníka s rôznymi možnosťami nastaveniaZobrazenie zoznamu počítačov registrovaných na CM portáliZobrazenie detailu konkrétneho PC s rôznymi možnosťami nastaveniaZoznam zákazníkov v Audit SW a evidencia HWZobrazenie detailu konkrétneho zákazníka v Audit SW a evidencia HWZobrazenie nastavenia profilu správcu a globálnych nastaveníZobrazenie nastavenia konta operátoraZobrazenie zoznamu zákazníckych kontNastavenie zákazníckeho kontaZoznam registrovaných používateľovLogy z činnosti pre konkrétne kontoVstup do časti Inštalácie a skriptyCM Remote Services Nastavenie C-Monitor klienta na PC - zobrazenie zoznamu PC s nainštalovaným C-Monitor klientomDetail nastavenia C-Monitor klienta na konkrétnom PCZoznam počítačov v časti rozvrhy a stavy ulohZobrazenie rozvrhu naplánovaných úloh s možnosťou zobraziť bežiace a čakajúce úlohy a vykonané úlohy Zoznam watchov aj so zobrazením stavu parametrov ktoré vyhodnocujúDetail nastavenia akcií watchuZobrazenie zoznamu počítačov aj s aktuálnou verziou C-Monitor klientaPríklad rozposlania aktualizačného balíčku na vybrané počítačeZobrazenie zoznamu počítačov v časti VerzieZobrazenie verzií modulov C-Monitor klientaZobrazenie typu a stavu licencie pre počítače registrované na CM serveriZobrazenie stiahnutých  súborov z počítačaZobrazenie konkrétneho typu súboru pomocou horného filtraZobrazenie odoslaných požiadaviek z CM portálu na jednotlivé PC Zobrazenie zoznamu počítačov konkrétnej spoločnosti s možnosťou zobrazenia adresáru s prijatými správami do CM Zoznam súborov v adresári konkrétneho počítačaZobrazenie logov so všetkých vzdialených prístupov z CM portáluZobrazenie zoznamu odoslaných SMS a emailov z CM portáluZoznam nastavených parametrov pre vyhodnocovanie chodu externých programovDetail nastavenia parametrov pre vyhodnocovanie konkrétneho externého programuUložené rozvrhy pre vyhodnocovanie parametrov externých programovDetail rozvrhu a parametre,ktoré sa pri konkrétnom externom programe vyhodnocujúZobrazenie zón vymazaných počítačov z Cm portáluZobrazenie zoznamu vymazaných počítačov z CM portáluZobrazenie zoznamu zmazaných zákazníkov s možnosťou ich obnovy z archívuZobrazenie histórie záloh a image pre vymazané počítačeMožnosť zobrazenia logov z priebehu zálohovaníPríklad nastavenie parametra pre vyhodnocovanie porúch pri chybnom zálohovaní C-Backup s intervalom do 6 dní