Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Zobrazenie udalostí

Spustite EventAnalyser kliknutím pravého tlačidla myši na ikonu C-monitora v lište a zvoľte Nástroje -> C-EventAnalyser.

Znázornenie ikonky C-Monitora pre otvorenie EventAnalyseru.

Obrázok: Znázornenie ikonky C-Monitora pre otvorenie EventAnalyseru.

Nastavenie zobrazovania udalostí:

Vyberiete si, či chcete zobrazovať všetky typy udalostí, alebo iba tie, ktoré sú zaradené do kategórie dôležitých. 

Nastavovanie zobrazovania udalostí v EventAnalyseri

Obrázok: Nastavovanie zobrazovania udalostí v EventAnalyseri

Zvolíte obdobie, za ktoré sa vám zobrazia všetky zozbierané udalosti.

Nastavovanie zobrazovania udalostí v EventAnalyseri

Obrázok: Nastavovanie zobrazovania udalostí v EventAnalyseri

Udalosti na základe zvolených nastavení načítate tlačidlom Retrieve, a so získaným zoznamom viete ďalej pracovať. Pokiaľ chcete, aby EventAnalyser aktualizoval zoznam udalostí automaticky, zaškrtnite políčko Auto, a váš zoznam sa bude aktualizovať pravidelne každých 30 sekúnd.

Nastavovanie zobrazovania udalostí v EventAnalyseri

Obrázok: Nastavovanie zobrazovania udalostí v EventAnalyseri

Zobrazenie podrobností konkrétnej udalosti:

Pre zobrazenie podrobnejšieho výpisu kliknite pravým tlačidlom myši na riadok s danou udalosťou a zvoľte možnosť Show event details prípadne použite dvojklik alebo stlačte Enter.
V okne, ktoré sa vám zobrazí, si môžete prepínať medzi jednoduchým výpisom o udalosti, pôvodným výpisom tak, ako ho generuje Windows a XML zobrazením. 

Otvorenie podrobného zobrazenia udalosti

Obrázok: Otvorenie podrobného zobrazenia udalosti

Nastavenie filtrov

  • Kliknutím na ikonu lievika v hornej lište zapnete filtrovací mód.
  • Zvolíte si parameter(stĺpec) podľa ktorých chcete zo zoznamu udalostí filtrovať a kliknutím na ikonu lievika v danom stĺpci otvoríte okno pre nastavenie filtrovania.
  • Nastavíte filtrovanie podľa potreby a kliknete OK. Zoznam udalostí, ktorý sa vám teraz zobrazuje obsahuje iba udalosti, ktoré vyhovujú nastaveným filtrom.
  • Ak chcete filtrovať podľa viacerých parametrov súčasne, kliknite na ikonu lievika v ďalšom stĺpci a znovu zadajte nastavenie filtrovania. Po kliknutí OK bude zoznam udalostí obsahovať iba tie udalosti, ktoré vyhovujú všetkým zadaným filtrom.

Nastavovanie filtrovania zo zoznamu udalostí

Obrázok: Nastavovanie filtrovania zo zoznamu udalostí

Prispôsobenie zobrazovania udalostí v EventAnalyseri:

  • Udalosti v zobrazenom zozname si môžete nechať zoradiť podľa ľubovoľného parametra kliknutím do príslušného políčka. Pri stĺpci, podľa ktorého je zoznam udalostí zoradený je zelená šípka(viď. červená šípka na obrázku).
  • Jednotlivé stĺpce parametrov udalostí môžete preusporiadať, pridať ďalšie alebo niektoré odstrániť. Kliknite do ľubovoľného stĺpca pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť Select colums. V zobrazenej tabuľke máte vľavo celý zoznam stĺpcov, ktoré ešte môžete do vášho zobrazenia pridať, vpravo je zoznam aktuálne pridaných parametrov, môžete z nich niektoré odobrať, alebo ich preusporiadať.

Nastavovanie zobrazovania stĺpcov v EventAnalyseri

Obrázok: Nastavovanie zobrazovania stĺpcov v EventAnalyseri

V EventAnalyseri si môžete pozrieť aj štatistiku výskytu udalostí za zvolené obdobie, zvoľte záložku All Events Statistics a uvidíte štatistické informácie o udalostiach: počet výskytov za zvolené obdobie, posledný výskyt a iné.

Príklad zobrazenia štatistiky udalostí

Obrázok: Príklad zobrazenia štatistiky udalostí

Exportovanie vybraných udalostí

  • Zobrazené udalosti si môžete uložiť ako súbor programu C-EventAnalyser kliknutím na ikonu diskety v hornej lište, alebo ako Excelový súbor kliknutím na príslušnú ikonu vyznačenú na obrázku
  • Pre uloženie len vybranej časti zoznamu, označte požadované udalosti a uložíte ich 

Exportovanie vybraných udalostí

Obrázok: Exportovanie vybraných udalostí