Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Nastavenie sledovania reštartu opračného systému cez CM portál

Druhou možnosťou pridania nového watchu pre sledovanie štartu operačného systému je CM portál. Využitie je vhodné pre vzdialené pridanie watchu C-Monitor klientovi bez nutnosti priameho prístupu do C-Monitor konzoly.
Tento spôsob pridávania watchov sa využíva aj pre MacOS a Linux operačné systémy.

Kliknutím na položku "Watches - nastavenia" v Admin zóne, je možné pridanie watchu jednotlivým počítačom. Následne je možné kliknúť na "Display watches" pri zvolenom počítači.
Obrázok: Pridanie nového watchu cez CM portál

Obrázok: Pridanie nového watchu cez CM portál

Zobrazí sa zoznam aktuálnych watchov, ak už na počítači nejaké existujú.
Kliknutím na "Add Watch" v pravom hornom rohu CM portálu pridáte nový watch.
 

Pomenujte nový watch a kliknite na "Continue"
Obrázok: Pomenovanie nového watchu a nastavenie parametrov

Obrázok: Pomenovanie nového watchu a nastavenie parametrov

Následne zvoľte možnosť "Add condition" pre pridanie podmienky watchu
Obrázok: Pridanie podmienky watchu

Pre operačné systémy Microsoft vyberte podmienku "Windows running time".
Vhodné nastavenie operátora, času od štartu operačného systému a minimálnej zmeny hodnoty, zabezpečí správne notifikovanie o vykonanom reštarte.
Po dokončení nastavení sa nastavenia na CM Server uložia kliknutím na "Aplikovať"

Obrázok: Nastavenie podmienok a uloženie watchu

Obrázok: Nastavenie podmienok a uloženie watchu

Pre operačné systémy MacOS a Linux je potrebné použiť podmienku "Operating system started".
Táto podmienka je rovnako použiteľná aj na Microsoft operačných systémoch.
Obrázok: Výber podmienky Operating System started

Obrázok: Výber podmienky Operating System started
Následne je možné v prípade potreby watch editovať (1), alebo mu pridať akciu (2) (pre nastavenie Akcií čítajte tu). V prípade že ste nastavenie watchu dokončili, watch je potrebné odoslať na do C-Monitora kliknutím na "Update" (3).
Obrázok: Odoslanie pripraveného watchu do C-Monitoru

Obrázok: Odoslanie pripraveného watchu do C-Monitoru

 

Po prijatí nového watchu C-Monitorom, bude operátor notifikovaný o každej zmene stavu watchu, resp. o každom reštarte operačného systému.


Aktuálny stav a kontrolu posledného reštartu je možné overiť na CM portáli v "CM IT monitoring" > "Watches (Online monitoring)

Obrázky: 
Obrázok: Pridanie nového watchu cez CM portál Obrázok: Pomenovanie nového watchu a nastavenie parametrovObrázok: Pridanie podmienky watchuObrázok: Nastavenie podmienok a uloženie watchuObrázok: Odoslanie pripraveného watchu do C-MonitoruObrázok: Výber podmienky Operating System started