Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Ftp rýchlosť cez Watch

Sledovanie prenosovej rýchlosti na a z Ftp servera sa dá sledovať pomocou Watchu nastavením podmienky Transfered speed of FTP. Pri testovaní sa odosiela vami zvolená vzorka dát na Ftp server. Postup nastavenia watchu je popísaný a zobrazený v texte nižšie. 

Doporučenie: Ak ste s Watches, ešte nepracovali, prečítajte si najprv Úvod do nastavenia Watchov, podmienok, akcií

Pridanie watchu na sledovanie Ftp prenosovej rýchlosti sa realizuje v schedulery C-Monitor klienta. Spustenie sprievodcu pre pridanie watchu je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Pridanie watchu pre sledovanie Ftp rýchlosti

Obrázok: Pridanie watchu pre sledovanie Ftp rýchlosti

V nasledujúcom okne si zvolíte názov watchu.

Zvolíte si názov Watchu

Obrázok: Zvolíte si názov Watchu

V nasledujúcom okne zadáte adresu Ftp serveru, meno používateľa a jeho prístupové heslo na Ftp server a v časti Source for upload (local folder) zvolíte vzorku dát z vášho PC, ktorá sa bude posielať na Ftp server. Nastavíte si napríklad minimálnu rýchlosť, ktorá sa má dosahovať v našom prípade som si zvolil rýchlosť minimálne 100kb/s v prípade že by prenosová rýchlosť bola menšia watch by prešiel do stavu fail a vy by ste boli o zníženej prenosovej rýchlosti na ftp Server upozornený buď SMS správou alebo emailom.

Nastavíte parametre pre monitoring Ftp rýchlosti

Obrázok: Nastavíte parametre pre monitoring Ftp rýchlosti

Stav Watchu s aktuálne nameranými hodnotami zobrazíte v časti Watch state v scheduler C-Monitor klienta ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Zobrazenie stavu Watchu cez C-Monitor klient console

Obrázok: Zobrazenie stavu Watchu cez C-Monitor klient console

Zobrazenie stavu Watchu si môžete zobraziť aj prostredníctvom CM portálu v časti CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Watches (Online monitoring)  kde si pomocou horného filtra vyberiete PC kde máte tento monitoring nastavený ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Zobrazenie stavu watchu cez CM portál

Obrázok: Zobrazenie stavu watchu cez CM portál

 

Obrázky: 
Pridanie watchu pre sledovanie Ftp rýchlostiZvolíte si názov WatchuNastavíte parametre pre monitoring Ftp rýchlostiZobrazenie stavu Watchu cez C-Monitor klient consoleZobrazenie stavu watchu cez CM portál